درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

on/ɔːn/

در [روز]

حرف اضافه

2

around /əˈrɑʊnd/

حدود

حرف اضافه

3

serve /sɜːrv/

سرو کردن غذا دادن

فعل

4

music/ˈmjuː.zɪk/

موسیقی

اسم

5

a lot of /ə lɑt ʌv/

خیلی بسیار، مقدار زیاد

تخصیص گر

6

clothes /kloʊðz/

لباس

اسم

7

recognize/ˈrɛkəgˌnaɪz/

تشخیص دادن بجا آوردن

فعل

8

carpenter /ˈkɑrpəntər/

نجار

اسم

9

country /ˈkʌn.tri/

کشور

اسم

10

pilot/ˈpɑɪ.lət/

خلبان

اسم

11

sell /sel/

فروختن

فعل

12

like /lɑɪk/

دوست داشتن خوش آمدن

فعل

13

assist/əˈsɪst/

کمک کردن مساعدت کردن

فعل

14

live /lɪv/

زندگی کردن

فعل

15

different /ˈdɪf.rənt/

متفاوت مختلف

صفت

16

early/ˈɜr.li/

زود

قید

17

entertainment /ˌɛntərˈteɪnmənt/

سرگرمی

اسم

18

house /hɑʊs/

خانه

اسم

19

dancer/ˈdæn.sər/

رقاص رقصنده

اسم

20

bad /bæd/

بد

صفت

21

teach /tiʧ/

یاد دادن آموزش دادن، درس دادن

فعل

22

dangerous/ˈdeɪn.dʒə.rəs/

خطرناک

صفت

23

part-time /ˈpɑrtˈtaɪm/

نیمه‌وقت پاره‌وقت

صفت

24

home /hoʊm/

(به) خانه

قید

25

passenger/ˈpæs.ən.dʒər/

مسافر

اسم

26

cowboy /ˈkaʊˌbɔɪ/

گاوچران

اسم

27

great /greɪt/

عالی خیلی خوب

صفت

28

receptionist/rɪˈsep.ʃə.nəst/

متصدی پذیرش منشی

اسم

29

web-site designer /wɛb-saɪt dɪˈzaɪnər/

طراح وب سایت

اسم

30

server /ˈsɜrvər/

خدمتکار

اسم

31

fantastic/fænˈtæs.tɪk/

خارق‌العاده عالی، بسیار خوب

صفت

32

answer /ˈæn.sər/

پاسخ دادن جواب دادن

فعل

33

exactly /ɪgˈzæk.tli/

دقیقا

قید

34

during/ˈdʊr.ɪŋ/

در طول طی

حرف اضافه

35

department store /dɪˈpɑrt.məntˌstɔːr/

فروشگاه بزرگ سوپرمارکت

اسم

36

fisherman /ˈfɪʃərˌmæn/

ماهیگیر

اسم

37

watch/wɒtʃ/

تماشا کردن نگاه کردن

فعل

38

drink /drɪŋk/

نوشیدنی

اسم

39

doctor /ˈdɑk.tər/

پزشک دکتر، دکترا

اسم

40

work/wˈɜːrk/

شغل کار، محل کار

اسم

41

care for /kɛr fɔr/

دوست داشتن

فعل

42

about /əˈbɑʊt/

حدود تقریبا

قید

43

get up/gɛt ʌp/

بیدار شدن بیدار کردن، بلند شدن

فعل

44

difficult /ˈdɪf.ə.kəlt/

مشکل سخت

صفت

45

get /get/

رسیدن به (مکان)

فعل

46

thing/θɪŋ/

چیز وسیله

اسم

47

hospital /ˈhɑːspɪtl/

بیمارستان

اسم

48

similar /ˈsɪmələr/

مشابه شبیه

صفت

49

announcer/əˈnaʊnsər/

گوینده (رادیو و تلویزیون)

اسم

50

school /skuːl/

مدرسه

اسم

51

a lot /ə lɑt/

خیلی بسیار

قید

52

breakfast/ˈbrek.fəst/

صبحانه

اسم

53

university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

دانشگاه

اسم

54

leave /liːv/

ترک کردن رها کردن، رفتن

فعل

55

usually/ˈjuː.ʒu.ə.li/

معمولا

قید

56

travel industry /ˈtrævəl ˈɪndəstri/

صنعت مسافرت

اسم

57

salesperson /ˈseɪlzˌpɜr.sən/

فروشنده

اسم

58

in/ɪn/

در درون، داخل، توی

حرف اضافه

59

chef /ʃef/

آشپز (حرفه‌ای)

اسم

60

office work /ˈɔfəs wɜrk/

کار اداری

اسم

61

singer/ˈsɪŋ.ər/

خواننده

اسم

62

do /du/

انجام دادن کردن

فعل

63

better /ˈbet.ər/

بهتر

صفت

64

construction worker/kənˈstrʌkʃən ˈwɜrkər/

کارگر ساختمانی

اسم

65

design /dɪˈzaɪn/

طراحی کردن

فعل

66

flight attendant /ˈflaɪt əˌten.dənt/

مهماندار هواپیما

اسم

67

full-time/fʊl-taɪm/

تمام وقت

صفت

68

restaurant /ˈres.tər.ɑnt/

رستوران

اسم

69

lumberjack /ˈlʌmbərˌʤæk/

چوب‌بر

اسم

70

director/dəˈrɛktər/

مدیر کارگردان، متصدی

اسم

71

musician /mjʊˈzɪʃ.ən/

نوازنده موسیقیدان

اسم

72

only /ˈoʊn.li/

فقط تنها

قید

73

nurse/nɜrs/

پرستار

اسم

74

food /fuːd/

غذا خوراکی، خوردنی

اسم

75

business /ˈbɪz.nɪs/

کار تجارت، داد و ستد، شغل، حرفه، کسب و کار

اسم

76

at/æt/

در (مکان) داخل (مکان)

حرف اضافه

77

work /wˈɜːrk/

کار کردن

فعل

78

sleep /sliːp/

خوابیدن به خواب رفتن، خفتن

فعل

79

snack/snæk/

خوراک سبک میان‎وعده

اسم

80

job /dʒɑːb/

شغل کار

اسم

81

until /ʌnˈtɪl/

تا تا اینکه

حرف اضافه

82

build/bɪld/

ساختن

فعل

83

before /bɪˈfɔːr/

قبل از

حرف اضافه

84

take /teɪk/

گرفتن

فعل

85

company/ˈkʌm.pə.ni/

شرکت شرکا

اسم

86

stay up /steɪ ʌp/

بیدار ماندن

فعل

87

spend /spend/

صرف کردن گذراندن (وقت)

فعل

88

taxi driver/ˈtæksi ˈdraɪvər/

راننده تاکسی

اسم

89

time /tɑɪm/

زمان وقت

اسم

90

start /stɑrt/

آغاز کردن شروع کردن

فعل

91

like/lɑɪk/

شبیه مانند، مثل

حرف اضافه

92

study /ˈstʌd.i/

درس خواندن مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن

فعل

93

office /ˈɔː.fɪs/

شرکت دفتر کار، اداره

اسم

94

worse/wɜːrs/

بدتر شدیدتر

صفت

95

after /ˈæf.tər/

بعد از پس از، در نتیجه

حرف اضافه

96

lots of /lɑts ʌv/

خیلی بسیار

تخصیص گر

97

dinner/ˈdɪn.ər/

شام

اسم

98

worst /wɜːrst/

بدترین

صفت

99

have /hæv/

داشتن

فعل

100

late/leɪt/

دیر دیر وقت، اواخر

قیدبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی