درس12 لغات کپلان 500 به همرا ترجمه ی فارسیGradation

درجه بندی/درجه

mores

 اداب/رسوم

Volatile

بخارشدنی/سبک/لطیف

Advocate

حامی/طرفدار/دفاع کردن

Mitigate

آرام کردن/سبک کردن/تسکین دادن

Alleviate

ارام کردن/سبک کردن

Parry

دور کردن/دفع کردن حمله ی حریف

Tacit

خاموش/ضمنی

Monotony

یکنواخت/بی تنوعی

Molt

پوست انداختن/موی ریختن

acme

اوج/قله

Adulterate

جازن/قلابی/زنا زده

 Slake

کاهش یافتن/فرو نشستن

Fractious

بدخو/زود رنج/کج خلق

Encomium

ستایش/ثنا

Invective

پرخاش/سخن حمله آمیز/طعنه

Salubrious

سازگار/سالم/گوارا

Effigy

صورت/تمثال/پیکرک

Archaic

کهنه/قدیمی

Distaff

مچ زنان

Sinecure

 شغلی که متضمن مسئولیت نمیباشد/جیره خوری/مفت خوریپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید