Unit 7 - The Art of Persuasion


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

advocate/ˈædvəkeɪt/

طرفداری کردن دفاع کردن

فعل

2

acknowledge/ækˈnɑlɪʤ/

قبول کردن تأیید کردن

فعل

3

assert/əˈsɜrt/

اعلام کردن ادعا کردن، مدعی شدن

فعل

4

dispute/dɪˈspjut/

مشاجره کردن مباحثه کردن، مورد جر و بحث قرار دادن

فعل

5

imply/ɪmˈplaɪ/

(به چیزی) اشاره داشتن (به طور غیر مستقیم) اشاره کردن

فعل

6

justify/ˈʤʌstəˌfaɪ/

توجیه کردن دلیل موجه آوردن

فعل

7

object/ˈɑb.dʒɪkt/

مخالفت کردن اعتراض کردن

فعل

8

outline/ˈɑʊt.lɑɪn/

خلاصه گفتن سر فصل مطالب را گفتن

فعل

9

question/ˈkwes.tʃən/

زیر سوال بردن مورد تردید قرار دادن

فعل

10

benefit/ˈben.ə.fɪt/

مزیت سود، نفع، فایده

اسم

11

debate/dəˈbeɪt/

مناظره بحث

اسم

12

discussion/dɪˈskʌʃ.ən/

بحث گفتگو، مباحثه

اسم

13

drawback/ˈdrɔˌbæk/

ایراد اشکال

اسم

14

proof/pruːf/

مدرک

اسم

15

evidence/ˈev.əd.əns/

مدرک شواهد

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی