Unit 6 – Cities


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

amenity/əˈmɛnəti/

تسهیلات وسیله رفاهی

اسم

2

commuter/kəmˈjutər/

مسافر (هر روزه)

اسم

3

congestion/kənˈʤɛsʧən/

تراکم ازدحام

اسم

4

housing/ˈhaʊzɪŋ/

مسکن [وابسته به خانه]

اسم

5

resident/ˈrez.əd.ənt/

ساکن شهروند

اسم

6

immigrant/ˈɪm.ə.grənt/

مهاجر

اسم

7

infrastructure/ˈɪnfrəstrʌktʃər/

شالوده زیربنا، زیرساخت

اسم

8

inhabitant/ɪnˈhæb.ɪ.tənt/

سکنه ساکن

اسم

9

neighbourhood/ˈneɪbərˌhʊd/

محله اهل محل

اسم

10

bustling/ˈbʌsəlɪŋ/

پر جنب و جوش پرتکاپو، پرمشغله

صفت

11

pioneering/ˌpaɪəˈnɪrɪŋ/

پیشگام پیشتاز، مبتکرانه

صفت

12

historic/hɪˈstɔːr.ɪk/

تاریخی

صفت

13

rural/ˈrʊrəl/

روستایی

صفت

14

sprawling/ˈsprɔlɪŋ/

گسترده وسیع

صفت

15

urban/ˈɜrbən/

شهری

صفت



به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی