Unit 5 – Gadgets


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

angle/ˈæŋgəl/

زاویه

اسم

2

circumference/sərˈkʌmfrəns/

محیط دایره (ریاضی) پیرامون

اسم

3

diameter/daɪˈæmətər/

قطر (دایره)

اسم

4

height/haɪt/

ارتفاع

اسم

5

length/lɛŋkθ/

طول قد

اسم

6

radius/ˈreɪdiəs/

شعاع (دایره)

اسم

7

width/wɪdθ/

عرض پهنا

اسم

8

adjust/əˈʤʌst/

سازگار شدن وفق یافتن

فعل

9

convey/kənˈveɪ/

منتقل کردن رساندن، فهماندن، بیان کردن

فعل

10

launch/lɔːntʃ/

به بازار معرفی کردن روانه بازار شدن

فعل

11

reinforce/ˌriːɪnˈfɔːrs/

تقویت کردن بیشتر کردن

فعل

12

secure/sɪˈkjʊr/

تامین کردن به دست آوردن، تهیه کردن

فعل

13

suspend/səˈspend/

به بعد موکول کردن به بعد واگذار کردن، به تعویق انداختن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی