Unit 4 – Adventure


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

accompany/əˈkʌm.pə.ni/

همراهی کردن همراه بودن، همنوازی کردن (موسیقی)

فعل

2

encounter/ɪnˈkaʊntər/

مواجه شدن روبرو شدن، برخورد کردن

فعل

3

overcome/ˈoʊvərˌkʌm/

غالب آمدن چیره شدن، غلبه کردن

فعل

4

reschedule/ˌriːˈskedʒuːl/

تاریخ (چیزی) را تغییر دادن دوباره برنامه‌ریزی کردن، وقت دیگری تعیین کردن

فعل

5

seek/siːk/

طلب کردن به دنبال گشتن، جویا شدن

فعل

6

venture/ˈvɛnʧər/

به جایی (خطرناک) رفتن سفر کردن، دست به عملی خطرناک زدن

فعل

7

challenge/ˈʧælənʤ/

چالش

اسم

8

destination/ˌdes.təˈneɪ.ʃən/

مقصد

اسم

9

itinerary/aɪˈtɪnəˌrɛri/

برنامه سفر مسیر مسافرت

اسم

10

journey/ˈdʒɜr.ni/

سفر

اسم

11

dreary/ˈdrɪri/

کسل‌کننده دلگیر، ملالت‌بار، غم‌انگیز

صفت

12

intense/ɪnˈtɛns/

شدید زیاد

صفت

13

pivotal/ˈpɪvətəl/

حیاتی اساسی، کلیدی، کانونی

صفت

14

profound/prəˈfaʊnd/

عمیق اساسی، ژرف، عمقی

صفت

15

valuable/ˈvæl.jə.bəl/

باارزش ارزشمند

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی