Unit 3 – Education


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

archaeology/ˌɑrkiˈɑləʤi/

باستان‌شناسی

اسم

2

astronomy/əˈstrɑnəmi/

علم نجوم اخترشناسی

اسم

3

economics/ˌiːkəˈnɑːmɪks/

علم اقتصاد اقتصاد

اسم

4

geology/ʤiˈɑləʤi/

زمین‌شناسی

اسم

5

linguistics/lɪŋˈgwɪstɪks/

زبان‌شناسی

اسم

6

psychology/saɪˈkɑləʤi/

روانشناسی

اسم

7

sociology/ˌsoʊsiˈɑːlədʒi/

علوم اجتماعی جامعه‌شناسی

اسم

8

analyse/ˈænəˌlaɪz/

تحلیل کردن تجزیه کردن، آنالیز کردن

فعل

9

claim/kleɪm/

ادعا کردن مدعی شدن

فعل

10

define/dəˈfɑɪn/

شرح دادن توصیف کردن، تعریف کردن

فعل

11

evaluate/ɪˈvæljueɪt/

ارزیابی کردن ارزشیابی کردن

فعل

12

investigate/ɪnˈvestɪɡeɪt/

بررسی کردن تحقیق کردن، بازرسی کردن

فعل

13

evidence/ˈev.əd.əns/

مدرک شواهد

اسم

14

hypothesis/haɪˈpɑθəsəs/

فرضیه

اسم

15

theory/ˈθɪri/

نظریه

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی