Unit 2 – Health


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

addiction/əˈdɪk.ʃən/

اعتیاد

اسم

2

allergy/ˈælərʤi/

حساسیت آلرژی

اسم

3

cancer/ˈkæn.sər/

سرطان

اسم

4

dehydration/ˌdihaɪˈdreɪʃən/

کم‎‌آبی بدن

اسم

5

disease/dəˈziːz/

بیماری

اسم

6

infection/ɪnˈfek.ʃən/

عفونت آلودگی

اسم

7

obesity/oʊˈbisəti/

چاقی چاقی مفرط

اسم

8

stroke/stroʊk/

سکته (مغزی)

اسم

9

administer/ədˈmɪnəstər/

(دارو) دادن توزیع کردن

فعل

10

admit/ədˈmɪt/

پذیرفتن راه دادن، پذیرش کردن، بستری شدن

فعل

11

diagnose/ˌdaɪəgˈnoʊs/

تشخیص دادن

فعل

12

discharge/dɪsˈtʃɑːrdʒ/

مرخص کردن ترخیص کردن

فعل

13

examine/ɪgˈzæmɪn/

معاینه کردن بررسی کردن

فعل

14

screen/skrin/

معاینه کردن

فعل

15

vaccinate/ˈvæksəneɪt/

واکسینه کردن مصون ساختن، واکسن زدن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی