Unit 16 – Adverbs


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

absolutely/ˈæb.səˌluːt.li/

مسلما قطعا، بی‌شک

قید

2

approximately/əˈprɑk.sə.mət.li/

تقریبا حدودا

قید

3

comparatively/kəmˈpɛrətɪvli/

نسبتا

قید

4

ideally/ɑɪˈdiːl.i/

به طور ایده‌آل در شرایط آرمانی

قید

5

indefinitely/ɪnˈdɛfənətli/

برای همیشه به‌طور نامحدود، به‌طور نامعین

قید

6

inevitably/ɪˈnɛvətəbli/

به ناچار ناچارا

قید

7

interestingly/ˈɪntrəstɪŋli/

به طرز قابل توجهی به طور جالب توجهی

قید

8

necessarily/ˌnes.əˈser.ə.li/

الزاما لزوما

قید

9

particularly/pərˈtɪk.jə.lər.li/

بخصوص مخصوصا

قید

10

presumably/prəˈzuməbli/

احتمالا

قید

11

provisionally/prəˈvɪʒənəli/

موقتا به طور موقت

قید

12

relatively/ˈrɛlətɪvli/

نسبتا به نسبت

قید

13

supposedly/səˈpoʊzədli/

فرضا ظاهرا، از قرار معلوم

قید

14

surprisingly/sərˈprɑɪ.zɪŋ.li/

به طور شگفت‌آور

قید

15

undoubtedly/ənˈdaʊtɪdli/

بی‌شک بدون شک

قیدبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی