Unit 14 - Words Describing Cause and Effect


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

chain reaction/ʧeɪn riˈækʃən/

واکنش زنجیره‌ای

اسم

2

consequence/ˈkɑnsəkwəns/

پیامد نتیجه، اثر

اسم

3

impact/ˈɪmpækt/

تاثیر اثر

اسم

4

influence/ˈɪnfluəns/

تاثیر نفوذ، اثر

اسم

5

outcome/ˈaʊtˌkʌm/

نتیجه پیامد

اسم

6

repercussion/ˌripərˈkʌʃən/

پیامد نتیجه، عاقبت، عواقب (جمع)

اسم

7

affect/əˈfɛkt/

تحت تاثیر قرار دادن تغییر دادن

فعل

8

contribute/kənˈtrɪbjut/

تاثیر داشتن دخیل بودن

فعل

9

determine/dəˈtɜrmən/

تعیین کردن مشخص کردن

فعل

10

generate/ˈʤɛnəˌreɪt/

تولید کردن به وجود آوردن، ایجاد کردن

فعل

11

induce/ɪnˈdus/

به وجود آوردن موجب شدن

فعل

12

provoke/prəˈvoʊk/

موجب شدن ایجاد کردن، باعث شدن

فعل

13

result/rɪˈzʌlt/

موجب شدن باعث شدن

فعل

14

stem/stɛm/

نشأت گرفتن ریشه داشتن

فعل

15

trigger/ˈtrɪɡər/

به کار انداختن موجب شدن، سبب شدن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی