Unit 13 - Words Expressing Similarity and Difference


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

contrast/ˈkɑːntræst/

مقایسه کردن

فعل

2

differ/ˈdɪf.ər/

تفاوت داشتن اختلاف داشتن، فرق داشتن

فعل

3

differentiate/ˌdɪfəˈrɛnʃiˌeɪt/

(از هم) متمایز کردن (از هم) تشخیص دادن

فعل

4

distinguish/dɪˈstɪŋgwɪʃ/

تمایز دادن تمایز قائل شدن، تمیز دادن

فعل

5

vary/ˈveə.ri/

متفاوت بودن تنوع داشتن، متنوع بودن

فعل

6

compare/kəmˈper/

مقایسه کردن

فعل

7

resemble/rɪˈzembl/

شبیه بودن شباهت داشتن

فعل

8

contrary/ˈkɑntrɛri/

مخالف مغایر، ضد

صفت

9

conversely/ˈkɒnvɜːsli/

در نقطه‌ی مقابل از طرفی دیگر

قید

10

distinct/dɪˈstɪŋkt/

متفاوت مجزا

صفت

11

diverse/daɪˈvɜrs/

متنوع گوناگون، متفاوت

صفت

12

alike/əˈlɑɪk/

شبیه به هم

صفت

13

comparable/ˈkɑmpərəbəl/

مشابه همانند

صفت

14

equivalent/ɪˈkwɪvələnt/

معادل برابر

صفت

15

identical/ɑɪˈdent.ɪ.kəl/

همانند همسان

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی