Unit 12 - Words for Describing Change


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

abandon/əˈbæn.dən/

ترک کردن رها کردن، دست کشیدن

فعل

2

adjust/əˈʤʌst/

سازگار شدن وفق یافتن

فعل

3

alter/ˈɔltər/

تغییر دادن عوض کردن

فعل

4

decline/dɪˈklaɪn/

کاهش یافتن کاسته شدن، تنزل یافتن

فعل

5

develop/dɪˈvel.əp/

رشد یافتن پرورش یافتن

فعل

6

diminish/dɪˈmɪnɪʃ/

فروکش کردن کم شدن، کاهش یافتن

فعل

7

evolve/ɪˈvɑlv/

تکامل یافتن تحول یافتن

فعل

8

modify/ˈmɑːdɪfaɪ/

تغییر دادن اصلاح کردن

فعل

9

refine/rəˈfaɪn/

تصفیه کردن پالایش کردن، پالودن

فعل

10

shift/ʃɪft/

تغییر کردن عوض شدن

فعل

11

transform/trænˈsfɔrm/

دگرگون کردن تبدیل کردن

فعل

12

century/ˈsɛnʧəri/

قرن سده

اسم

13

decade/dɛˈkeɪd/

دهه ده سال

اسم

14

generation/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/

نسل

اسم

15

millennium/məˈlɛniəm/

هزاره دوره هزار ساله، هزار سال

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی