Unit 1 - People and Relationships


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

client/ˈklaɪənt/

مشتری موکل

اسم

2

colleague/ˈkɑlig/

همکار

اسم

3

employer/ɪmˈplɔɪ.ər/

کارفرما

اسم

4

parent/ˈpær.ənt/

والد پدر یا مادر، یکی از والدین

اسم

5

sibling/ˈsɪblɪŋ/

خواهر یا/و برادر

اسم

6

spouse/spaʊs/

همسر

اسم

7

autonomous/ɔˈtɑnəməs/

خودمختار مستقل، خودگردان

صفت

8

consistent/kənˈsɪstənt/

استوار متداوم، یکپارچه

صفت

9

conventional/kənˈvɛnʃənəl/

متداول قراردادی، عرفی

صفت

10

cooperative/koʊˈɑːpərətɪv/

مشارکت‌آمیز دوستانه

صفت

11

efficient/ɪˈfɪʃ.ənt/

کارآمد موثر

صفت

12

flexible/ˈflɛksəbəl/

انعطاف‌پذیر

صفت

13

idealistic/ˌaɪdiəˈlɪstɪk/

آرمانگرا ایده‌آل‌گرا

صفت

14

tolerant/ˈtɑlərənt/

باگذشت پرتحمل، شکیبا

صفت

15

vulnerable/ˈvʌlnərəbəl/

آسیب‌پذیر ضعیف، حساس، بی‌دفاع

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی