Unit 7 - Ways and Means


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

breathtaking/ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/

خیره‌کننده نفس‌گیر

صفت

2

charming/ˈtʃɑr.mɪŋ/

جذاب دلربا

صفت

3

dramatic/drəˈmætɪk/

مهیج پرماجرا

صفت

4

comfortable/ˈkʌmf.tə.bəl/

راحت آسوده

صفت

5

magnificent/mægˈnɪf.ə.sənt/

مجلل محشر

صفت

6

memorable/ˈmem.ə.rə.bəl/

به یاد ماندنی فراموش نشدنی

صفت

7

mountainous/ˈmaʊntənəs/

کوهستانی

صفت

8

precarious/priˈkɛriəs/

پرمخاطره نامطمئن

صفت

9

remote/rɪˈmoʊt/

دوردست دور

صفت

10

rustic/ˈrʌstɪk/

روستایی با صفا، صاف و ساده

صفت

11

spectacular/spɛkˈtækjələr/

تماشایی فوق‌العاده، پرشکوه

صفت

12

stunning/ˈstʌn.ɪŋ/

جذاب زیبا

صفت

13

attract/əˈtrækt/

جذب کردن توجه جلب کردن

فعل

14

damage/ˈdæmɪdʒ/

آسیب رساندن صدمه زدن، خراب کردن

فعل

15

outweigh/ˌaʊtˈweɪ/

ارزیدن چربیدن، سنگینی کردن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی