Unit 2 - Time for a Change


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

era/ˈɪr.ə/

دوران عصر

اسم

2

evolution/ˌev.əˈluː.ʃən/

تکامل سیر تکاملی، فرگشت

اسم

3

find/fɑɪnd/

یافته کشف، دستاورد

اسم

4

pioneer/ˌpaɪəˈnɪr/

پیشرو پیشگام

اسم

5

remnant/ˈrɛmnənt/

بقیه باقی‌مانده، بقایا (جمع)

اسم

6

retrospect/ˈretrəspekt/

نگاهی به گذشته دیدگاه امروز (درباره گذشته)

اسم

7

status quo/ˈstætəs kwoʊ/

وضع کنونی شرایط فعلی، وضع موجود

اسم

8

transition/trænˈzɪʃn/

انتقال (از یک مرحله به مرحله دیگر) گذر، عبور، تغییر

اسم

9

trend/trend/

روند جریان

اسم

10

abrupt/əˈbrʌpt/

غیرمنتظره ناگهانی

صفت

11

bygone/ˈbaɪˌgɔn/

گذشته

صفت

12

fleeting/ˈflitɪŋ/

زودگذر کوتاه

صفت

13

immense/ɪˈmɛns/

بی‌نهایت کلان، بسیار زیاد، بسیار بزرگ

صفت

14

infinitesimal/ˌɪnfɪnɪˈtɛsɪməl/

بی‌نهایت کوچک به طور غیر قابل اندازه‌گیری کوچک

صفت

15

moderate/ˈmɑdərət/

معمولی متعادل، متوسط

صفت

16

periodic/ˌpɪriˈɑdɪk/

دوره‌ای ادواری

صفت

17

preceding/pri(ː)ˈsiːdɪŋ/

قبلی پیشین

صفت

18

prehistoric/ˌpriːhɪˈstɔːrɪk/

ماقبل تاریخ پیش از تاریخ

صفت

19

profound/prəˈfaʊnd/

عمیق اساسی، ژرف، عمقی

صفت

20

rapid/ˈræpəd/

سریع تند

صفت

21

topical/ˈtɑːpɪkl/

به روز جاری، معاصر

صفت

22

tremendous/trɪˈmen.dəs/

فوق العاده عالی

صفت

23

turbulent/ˈtɜːrbjələnt/

پرتلاطم آشفته، پر جوش و خروش

صفت

24

be pressed for time/bi prɛst fɔr taɪm/

عجله داشتن

عبارت

25

have the time of your life/hæv ðə taɪm ʌv jʊər laɪf/

بسیار خوش گذراندن تجربه بسیار خوبی داشتن، بسیار لذت بردن

عبارت

26

have time on your hands/hæv taɪm ɑn jʊər hændz/

وقت آزاد داشتن بیکار بودن

عبارت

27

in no time/ɪn noʊ taɪm/

خیلی زود به زودی

عبارت

28

in next to no time/ɪn nɛkst tu noʊ taɪm/

خیلی زود به زودی

عبارت

29

in the blink of an eye/ɪn ðə blɪŋk ʌv ən aɪ/

در یک چشم به هم زدن فوق‌العاده سریع

عبارت

30

there aren't enough hours in the day/ðɛr ˈɑrənt ɪˈnʌf ˈaʊərz ɪn ðə deɪ/

برای انجام کارها وقت کافی نداشتن

عبارت

31

time goes so fast/taɪm goʊz soʊ fæst/

زمان به سرعت می‌گذرد

عبارت

32

excavate/ˈɛkskəˌveɪt/

حفر کردن خاکبرداری کردن، حفاری کردن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی