Unit 19 - The Media


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

bias/ˈbaɪəs/

تعصب تبعیض

اسم

2

broadcaster/ˈbrɔdˌkæstər/

گوینده (رادیو و تلویزیون)

اسم

3

episode/ˈep.əˌsoʊd/

قسمت بخش

اسم

4

headline/ˈhed.lɑɪn/

تیتر عنوان

اسم

5

paparazzi/ˌpæpəˈrætsi/

عکاسان پاپاراتزی

اسم

6

press/pres/

مطبوعات جراید

اسم

7

viewer/ˈvjuː.ər/

بیننده

اسم

8

biased/ˈbaɪəst/

متعصبانه جانبدارانه، متعصب

صفت

9

eminent/ˈemɪnənt/

برجسته بزرگ، عالی‌رتبه، ممتاز

صفت

10

high-profile/ˌhaɪˈproʊfaɪl/

(چهره یا شخصیت) خبرساز مهم

صفت

11

impartial/ɪmˈpɑrʃəl/

بی‌طرف منصف، بی‌غرض

صفت

12

influential/ˌɪnfluˈɛnʧəl/

پرنفوذ موثر، تاثیرگذار

صفت

13

prejudiced/ˈpredʒədɪst/

متعصب

صفت

14

prominent/ˈprɑmənənt/

برجسته

صفت

15

subjective/səbˈdʒektɪv/

فردی (براساس نظر) شخصی

صفت

16

world-famous/ˌwɜːrld ˈfeɪməs/

دارای شهرت جهانی مشهور، پرآوازه، جهانی

صفت

17

become famous overnight/bɪkˌʌm fˈeɪməs ˌoʊvɚnˈaɪt/

ناگهان مشهور شدن به سرعت معروف شدن

عبارت

18

in the public eye/ɪn ðə ˈpʌblɪk aɪ/

در مرکز توجه مردم بودن مشهور بودن

عبارت

19

chief claim to fame/ʧif kleɪm tu feɪm/

علت معروفیت دلیل شهرت

عبارت

20

instant celebrities/ˈɪnstənt səˈlɛbrɪtiz/

افراد سریع به شهرت رسیده

اسم

21

make headlines/meɪk ˈhɛˌdlaɪnz/

تیتر مقالات خبری بودن تیتر روزنامه‌ها شدن

عبارت

22

media attention/ˈmidiə əˈtɛnʃən/

توجه رسانه

اسم

23

new-found/nu-faʊnd/

تازه‌کشف‌شده تازه‌تاسیس، تازه به دست ‌آمده

صفت

24

tabloid/ˈtæb.lɔɪd/

روزنامه مصور روزنامه نیم‌قطع

اسم

25

assert/əˈsɜrt/

اعلام کردن ادعا کردن، مدعی شدن

فعل

26

broadcast/ˈbrɔdˌkæst/

پخش کردن (برنامه رادیویی یا تلویزیونی)

فعل

27

contend/kənˈtɛnd/

ادعا کردن مدعی شدن، استدلال کردن

فعل

28

gossip/ˈgɑs.əp/

شایعه (درست) کردن شایعه پراکندن

فعل

29

indicate/ˈɪndəˌkeɪt/

حاکی از (چیزی) بودن نشانه (چیزی) بودن

فعل

30

speculate/ˈspekjuleɪt/

گمانه‎زنی کردن حدس و گمان زدن، فرض کردن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی