Unit 18 - Law Enforcement


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

capital punishment/ˈkæpətəl ˈpʌnɪʃmənt/

مجازات اعدام

اسم

2

community service/kəˌmjuːnəti ˈsɜːrvɪs/

خدمات اجتماعی خدمات عمومی

اسم

3

life sentence/ˈlaɪf sentəns/

حبس ابد

اسم

4

mugging/ˈmʌɡɪŋ/

زورگیری چاقوکشی

اسم

5

offence/əˈfɛns/

تخلف جرم، قانون‌شکنی

اسم

6

organized crime/ˈɔrgəˌnaɪzd kraɪm/

جرایم سازمان‌یافته سازمان‌های تبهکار

اسم

7

peer pressure/pɪr ˈprɛʃər/

فشار نظیر فشار اعضای گروه همتا

اسم

8

petty/ˈpeti/

جزئی کوچک، کم‌اهمیت

صفت

9

robbery/ˈrɑːbəri/

سرقت دزدی

اسم

10

vandalism/ˈvændəlɪzəm/

تخریب آثار عمومی و باارزش وندالیسم

اسم

11

violence/ˈvɑɪ.ə.ləns/

خشونت خشونت آمیز، آشوب

اسم

12

hostile/ˈhɑːstaɪl/

خشن کینه‌توز، غیردوستانه

صفت

13

lenient/ˈlinjənt/

آسان‌گیر بامدارا، ملایم، با گذشت

صفت

14

accept the consequences of/ækˈsɛpt ðə ˈkɑnsəˌkwɛnsəz ʌv/

عواقب چیزی را پذیرفتن

عبارت

15

accuse/əˈkjuz/

متهم کردن متهم شدن، مقصر دانستن

فعل

16

arrest/əˈrest/

دستگیر کردن بازداشت کردن

فعل

17

responsible/rɪˈspɑn.sə.bəl/

مسئول مسئولیت (چیزی را بر عهده داشتن)، پاسخگو

صفت

18

victim/ˈvɪktɪm/

قربانی

اسم

19

convicted criminal/kənˈvɪktəd ˈkrɪmənəl/

مجرم محکوم‌شده

اسم

20

criminal activity/ˈkrɪmənəl ækˈtɪvəti/

فعالیت مجرمانه

اسم

21

criminal/ˈkrɪmɪnl/

جنایی کیفری، مجرمانه

صفت

22

criminal record/ˈkrɪmənəl ˈrɛkərd/

سوءپیشینه کیفری سوءسابقه

اسم

23

criminal offence/ˈkrɪmənəl əˈfɛns/

تخلف مجرمانه تخلف کیفری

اسم

24

hardened/ˈhɑrdənd/

سنگدل بی‌عاطفه، اصلاح‌ناپذیر

صفت

25

juvenile/ˈʤuvənəl/

نوجوان نوجوانانه

صفت

26

underlying/ˌʌndərˈlaɪɪŋ/

اساسی زیربنایی

صفت

27

jail/dʒeɪl/

به زندان انداختن زندانی کردن

فعل

28

punish/ˈpʌn.ɪʃ/

تنبیه کردن مجازات کردن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی