Unit 15 - This Earth


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

acid rain/ˈæsəd reɪn/

باران اسیدی

اسم

2

aftershock/ˈæftərʃɑːk/

پس‌لرزه

اسم

3

agriculture/ˈæg.rəˌkʌl.tʃər/

کشاورزی

اسم

4

cattle/ˈkæt̬.əl/

گاوها (اعم از نر و ماده) دام

اسم

5

coast/koʊst/

ساحل کناره

اسم

6

deforestation/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/

جنگل‌زدایی ریشه‌کنی درختان جنگلی

اسم

7

desalination/diˌseɪlɪˈneɪʃən/

نمک‌زدایی (آب) شیرین کردن آب

اسم

8

erosion/ɪˈroʊʒən/

فرسایش

اسم

9

flooding/ˈflʌdɪŋ/

سیل آبگرفتگی

اسم

10

fungus/ˈfʌŋgəs/

قارچ

اسم

11

herbivore/ˈhɜrbɪˌvɔr/

(جانور) گیاه‌خوار علف‎خوار

اسم

12

lava/ˈlɑvə/

مواد مذاب (آتشفشان) گدازه

اسم

13

petal/ˈpetl/

گلبرگ

اسم

14

puddle/ˈpʌdl/

گودال آب چاله آب

اسم

15

reservoir/ˈrɛzəˌvwɑr/

آب‌انبار آبگیر، مخزن سد

اسم

16

shore/ʃɔːr/

ساحل

اسم

17

species/ˈspiʃiz/

گونه

اسم

18

stem/stɛm/

ساقه

اسم

19

tide/tɑɪd/

جزر و مد

اسم

20

tremor/ˈtremər/

لرزش لرزه، رعشه، تکان

اسم

21

current/ˈkɜr.ənt/

فعلی جاری، کنونی

صفت

22

dense/dɛns/

انبوه غلیظ

صفت

23

freezing/ˈfriː.zɪŋ/

منجمد بسیار سرد

صفت

24

heavy/ˈhev.i/

شدید سنگین (مجازی)

صفت

25

long-term/ˌlɔːŋˈtɜrm/

دراز مدت طولانی مدت

صفت

26

native/ˈneɪtɪv/

بومی محلی

صفت

27

resistant/rɪˈzɪstənt/

مقاوم

صفت

28

severe/səˈvɪr/

شدید طاقت فرسا، سرسخت

صفت

29

torrential/təˈrenʃl/

سیل‌آسا (باران) شدید، سنگین

صفت

30

tropical/ˈtrɑp.ɪ.kəl/

استوایی گرمسیری

صفت

31

a storm in a teacup/ə stɔrm ɪn ə ˈtiˌkʌp/

عصبانیت یا واکنش شدید نسبت به مسئله‌ای بی‌اهمیت نگرانی یا ناراحتی شدید نسبت به مسئله‌ای بی‌اهمیت

عبارت

32

be snowed under/bi snoʊd ˈʌndər/

شدیدا مشغله داشتن به شدت درگیر کاری بودن، وقت سر خاراندن نداشتن

عبارت

33

Every cloud has a silver lining./ˈɛvəri klaʊd hæz ə ˈsɪlvər ˈlaɪnɪŋ./

در ناامیدی بسی امید است هر چیز بدی یک چیز خوب هم دارد

جمله

34

in the cold light of day/ɪn ðə koʊld laɪt ʌv deɪ/

با آرامش موضوعی را در نظر گرفتن با آرامش به اتفاقی (که قبلا افتاده است) فکر کردن

عبارت

35

know which way the wind blows/noʊ wɪʧ weɪ ðə wɪnd bloʊz/

توانایی پیش‌بینی کردن مسئله یا وضعیتی بخصوص را داشتن از پیش از مسئله یا وضعیتی آگاه شدن

عبارت

36

not have the foggiest idea/nɑt hæv ðə ˈfɑgiəst aɪˈdiə/

هیچ ایده‌ای نداشتن اصلا نداستن

عبارت

37

the calm before the storm/ðə kɑm bɪˈfɔr ðə stɔrm/

آرامش قبل از طوفان

عبارت

38

not a cloud in the sky/nɑt ə klaʊd ɪn ðə skaɪ/

هیچ ابری در آسمان نبودن هیچ مشکلی وجود نداشتن

عبارت

39

vicious circle/ˈvɪʃəs ˈsɜrkəl/

چرخه معیوب

اسم

40

weather the storm/ˈwɛðər ðə stɔrm/

هنگام طوفان در جای خود باقی ماندن

عبارت

41

breed/briːd/

بچه آوردن پرورش دادن

فعل

42

cultivate/ˈkʌltəˌveɪt/

زراعت کردن کشت کردن

فعل

43

flow/floʊ/

جریان داشتن جاری شدن

فعل

44

sow/soʊ/

کاشتن (بذر)

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی