Unit 14 - Tackling Issues


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

cloning/ˈkloʊnɪŋ/

تاگ‌سازی شبیه‌سازی، همسان‌سازی

اسم

2

catastrophe/kəˈtæstrəfi/

فاجعه بلای ناگهانی، فلاکت

اسم

3

controversy/ˈkɑntrəˌvɜrsi/

مشاجره بحث، مشاجره، جدل

اسم

4

crisis/ˈkrɑɪ.sɪs/

بحران شرایط بحرانی

اسم

5

dilemma/dəˈlem.ə/

دوراهی معضل، مخمصه

اسم

6

disaster/dɪˈzæs.tər/

مصیبت بلا، ناکامی بزرگ

اسم

7

hurdle/ˈhɜrdəl/

معضل مشکل، دشواری

اسم

8

obstacle/ˈɑbstəkəl/

مانع سد، مشکل

اسم

9

predicament/prɪˈdɪkəmənt/

وضع نامساعد مخمصه، تنگنا

اسم

10

setback/ˈsetbæk/

پس‎روی تاخیر (در انجام کار)، پس‎رفت

اسم

11

catastrophic/ˌkætəˈstrɑfɪk/

فجیع فاجعه‌آمیز

صفت

12

controversial/ˌkɑːntrəˈvɜːrʃl/

بحث‌برانگیز مشاجره‌انگیز

صفت

13

daunting/ˈdɔntɪŋ/

ترسناک دلهره آور

صفت

14

disastrous/dɪˈzæstrəs/

مصیبت‎بار فاجعه‎آمیز، فجیع

صفت

15

insurmountable/ˌɪnsərˈmaʊntəbl/

حل‌نشدنی فایق‌ناپذیر

صفت

16

ongoing/ˈɑnˌgoʊɪŋ/

ادامه‌دار مداوم، مستمر

صفت

17

pervasive/pərˈveɪsɪv/

نافذ فراگیر

صفت

18

problematic/ˌprɑbləˈmætɪk/

غامض دشوار، مشکل‎ساز

صفت

19

do more harm than good/du mɔr hɑrm ðæn gʊd/

ضرر چیزی بیشتر از منفعتش بودن تاثیر مخرب چیزی بیشتر از تاثیر مثبت آن بودن

عبارت

20

dwell on/dwɛl ɑn/

پیوسته درباره چیزی حرف زدن مدام به چیزی فکر کردن

فعل

21

gain insight into/geɪn ˈɪnˌsaɪt ˈɪntu/

از چیزی آگاه شدن از چیزی مطلع شدن

عبارت

22

genetically/ʤəˈnɛtɪkli/

از لحاظ ژنتیکی

قید

23

genetically modified/ʤəˈnɛtɪkli ˈmɑdəˌfaɪd/

(از لحاظ) ژنتیکی اصلاح‌شده اصلاح‌شده ژنتیکی

صفت

24

take stock/teɪk stɑk/

موجودی انبار را ارزیابی کردن فهرست موجودی انبار را تهیه کردن

عبارت

25

aggravate/ˈægrəˌveɪt/

بدتر کردن وخیم‌تر کردن

فعل

26

alleviate/əˈliviˌeɪt/

تسکین دادن تخفیف دادن، کاهش دادن

فعل

27

arise/əˈraɪz/

به وجود آمدن رخ دادن

فعل

28

exacerbate/ɪɡˈzæsərbeɪt/

بدتر کردن تشدید کردن

فعل

29

hinder/ˈhɪndər/

مانع شدن سد راه شدن، جلوگیری کردن

فعل

30

ignore/ɪgˈnɔr/

بی‌توجهی کردن نادیده گرفتن

فعل

31

improve/ɪmˈpruːv/

پیشرفت کردن

فعل

32

mitigate/ˈmɪtəˌgeɪt/

تسکین دادن آرام کردن، سبک کردن

فعل

33

rectify/ˈrektɪfaɪ/

سامان بخشیدن درست کردن، اصلاح کردن

فعل

34

resolve/riˈzɑlv/

حل کردن برطرف کردن

فعل

35

draft/dræft/

جریان هوای سرد

اسم

36

productivity/ˌprɑːdʌkˈtɪvəti/

تولید بهره‎وری

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی