Unit 13 - Urban Jungle


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

concrete jungle/ˈkɑnkrit ˈʤʌŋgəl/

جنگل بتنی (اشاره به سازه‌های شهری در یک کلان‌شهر)

اسم

2

employment/ɪmˈplɔɪmənt/

استخدام کار، اشتغال

اسم

3

opportunity/ˌɑp.ərˈtuː.nət̬.i/

فرصت

اسم

4

garbage collection/ˈgɑrbɪʤ kəˈlɛkʃən/

جمع‌آوری زباله

اسم

5

high-rise/haɪ-raɪz/

بلند

صفت

6

housing estate/ˈhaʊzɪŋ ɪˈsteɪt/

شهرک مسکونی مجتمع مسکونی

اسم

7

inner-city/ˈɪnər-ˈsɪti/

مرکز شهری [وابسته به مناطق مرکزی و بخصوص فقیرنشین یک شهر]

صفت

8

slum/slʌm/

زاغه محله فقیرنشین

اسم

9

noise pollution/nɔɪz pəˈluʃən/

آلودگی صوتی

اسم

10

suburbs/ˈsʌbərbz/

حومه

اسم

11

outer/ˈɑʊt̬.ər/

خارجی بیرونی

صفت

12

sewage system/ˈsuəʤ ˈsɪstəm/

سیستم فاضلاب شبکه فاضلاب

اسم

13

traffic congestion/ˈtræfɪk kənˈʤɛsʧən/

تراکم ترافیکی ازدحام ترافیک

اسم

14

sprawl/sprɔl/

گسترش

اسم

15

frantic/ˈfræntɪk/

سراسیمه با عجله، عجولانه

صفت

16

isolated/ˈɑɪ.səˌleɪt̬.ɪd/

دور افتاده ایزوله، دور از دسترس

صفت

17

overpopulate/ˌoʊvərˈpɑpjəleɪt/

پرجمعیت کردن جمعیت(منطقه‌ای) را بیش از حد زیاد کردن

فعل

18

overpopulated/ˌoʊvərˈpɑpjəleɪtɪd/

پرجمعیت

صفت

19

migrate/ˈmaɪˌgreɪt/

مهاجرت کردن کوچ کردن

فعل

20

settle/ˈsɛtəl/

سکنی گزیدن اقامت کردن، ساکن شدن

فعل

21

tranquil/ˈtræŋkwɪl/

آرام آسوده خاطر، آرامش بخش

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی