Unit 11 – Progress


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

cyberspace/ˈsaɪbərˌspeɪs/

فضای مجازی

اسم

2

expense/ɪkˈspens/

هزینه

اسم

3

fabric/ˈfæbrɪk/

بافت ساختار، تاروپود

اسم

4

fibre/ˈfaɪbər/

رشته لیف، الیاف (جمع)، بافت

اسم

5

foam/foʊm/

فوم اسفنج

اسم

6

log/lɔg/

کنده (درخت) هیزم

اسم

7

marble/ˈmɑːrbl/

مرمر

اسم

8

patent/ˈpætənt/

چرم براق ورنی

اسم

9

pillar/ˈpɪlər/

ستون عمود

اسم

10

plank/plæŋk/

تخته

اسم

11

polyester/ˌpɑˌliˈɛstər/

پلی استر

اسم

12

prop/prɑːp/

ستون پایه، دیرک، حائل

اسم

13

technique/tekˈniːk/

شیوه روش

اسم

14

thread/θred/

نخ رشته، تار

اسم

15

timber/ˈtɪmbər/

الوار تیر چوبی

اسم

16

cutting-edge/ˌkʌtɪŋ ˈedʒ/

پیشرو پیشگام، مدرن

صفت

17

futuristic/ˌfjuʧəˈrɪstɪk/

درباره آینده آینده‌گرا

صفت

18

demolish/dɪˈmɑl.ɪʃ/

تخریب کردن ویران کردن، کوبیدن

فعل

19

dye/daɪ/

(مو و ...) رنگ کردن

فعل

20

innovate/ˈɪnəˌveɪt/

ابداع کردن نوآوری کردن

فعل

21

revolve/rɪˈvɑːlv/

گردیدن چرخیدن

فعل

22

rotate/ˈroʊteɪt/

گردیدن چرخیدن

فعل

23

strike/strɑɪk/

برخورد کردن اصابت کردن، در نوردیدن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی