Unit 10 - Rocket Science


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

condensation/ˌkɑndənˈseɪʃən/

میعان چگالش

اسم

2

debris/dəˈbriː/

آوار باقی‌مانده، خرابه

اسم

3

evaporation/ɪˌvæpəˈreɪʃən/

تبخیر

اسم

4

gravity/ˈgrævəti/

نیروی جاذبه (زمین)

اسم

5

harbor/ˈhɑr.bər/

بندرگاه

اسم

6

light year/laɪt jɪr/

سال نوری

اسم

7

astronomical/ˌæstrəˈnɑːmɪkl/

مربوط به نجوم مربوط به ستاره‌شناسی

صفت

8

climatic/klaɪˈmætɪk/

اقلیمی مربوط به آب و هوا

صفت

9

colossal/kəˈlɑsəl/

غول‌پیکر عظیم‌الجثه، غول‌آسا

صفت

10

fascinating/ˈfæs.əˌneɪt̬.ɪŋ/

مجذوب‌کننده دلربا، بسیار جالب

صفت

11

fleeting/ˈflitɪŋ/

زودگذر کوتاه

صفت

12

immeasurable/ɪˈmɛʒəˌræbəl/

بی‌حد بی‌پایان، بی‌اندازه

صفت

13

immense/ɪˈmɛns/

بی‌نهایت کلان، بسیار زیاد، بسیار بزرگ

صفت

14

imperceptible/ˌɪmpərˈseptəbl/

جزئی نامحسوس، تدریجی

صفت

15

infinitesimal/ˌɪnfɪnɪˈtɛsɪməl/

بی‌نهایت کوچک به طور غیر قابل اندازه‌گیری کوچک

صفت

16

magnetic/mægˈnɛtɪk/

آهن‌ربا مغناطیسی، [خاصیت آهن‌ربایی داشتن]

صفت

17

minuscule/ˈmɪnəˌskjul/

جزئی خرد، بسیار کوچک

صفت

18

transient/ˈtrænʃnt/

موقتی ناپایدار، کوتاه، زودگذر

صفت

19

vast/væst/

وسیع گسترده، هنگفت

صفت

20

absorb/əbˈzɔrb/

جذب کردن

فعل

21

activate/ˈæktəˌveɪt/

فعال کردن به کار انداختن

فعل

22

burst/bɜrst/

ترکیدن منفجر شدن

فعل

23

collide/kəˈlaɪd/

تصادف کردن به هم برخورد کردن

فعل

24

dilute/daɪˈlut/

کم کردن کم توان کردن

فعل

25

dissolve/dɪˈzɑːlv/

حل شدن

فعل

26

penetrate/ˈpɛnəˌtreɪt/

نفوذ کردن وارد شدن

فعل

27

pierce/pɪrs/

سوراخ کردن

فعل

28

reflect/rɪˈflekt/

بازتاب کردن منعکس کردن

فعل

29

release/rɪˈliːs/

آزاد کردن رها کردن

فعل

30

repel/rɪˈpel/

دفع کردن به عقب راندن

فعل

31

solidify/səˈlɪdɪfaɪ/

جامد شدن متبلور شدن، سفت شدن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی