گرامر wish – آرزو داشتن


 

گاهی پیش میاد که شما تو یه موقعیتی قرار میگیرین که آرزو می کنین ای کاش نبودین. مثلا فردا امتحان داری پیش خودت میگی. "آخ کاش امتحان نداشتم." توی زبان انگلیسی یه ساختار مخصوص برای این جور وقتا داریم. و اون استفاده از wish هست.

=      I wish I didn’t have exam today.

کاش امروز امتحان نداشتم.

نکته ای که باید دقت کنید بهش اینه که باید فعل بعد از wish به صورت گذشته بیاد. حالا هرچی میتونه باش. مثل گزینه های پایینی که فعل سمت چپی تبدیل میشه به گذشتش یعنی سمت راستی :

=      Do * did

=      Will * would

=      Can * could

=      Have to * had to

پس یه همچین جمله ای غلطه!

=      I wish I have enough time.

این جمله کلا غلطه چون که فعل  have باید به صورت had میومد. و درستش اینجوریه:

=      I wish I had enough time.

آرزو دارم که وقت کافی داشتم.( کاش وقت کافی داشتم.)

به جمله های پایین دقت کنید.

=      I wish I didn’t have to study.

=      I wish I had more free time.

=      I wish I could read it now.

=      I wish I weren’t so busy.

=      I wish I were more organized.

نکته 2: were را هم برای I  استفاده می کنیم.

حالا برای تمرین بیشتر گزینه ی مناسب رو انتخاب کنید:

=      I wish I …… A car. 

A)  Have

B) Had

=      I wish I ……. drive a motorcycle.

A)  Could

B)  Can

=      I wish I …… a successful student.

A)  Am

B) Are

C) were

امیدوارم از این درس لذت برده باشید.به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی