مقایسه زمان حال استمراری با زمان حال کامل استمراری


حال کامل استمراری I have been doing


.I've been working hard, so now I'm going to have a rest

من سخت کار کرده ام، بنابراین حالا می خواهم استراحت
.The ground is wet. It's been raining

زمین خیس است. باران باریده است.
.We've been waiting for an hour 

برای یک ساعت انتظار کشیده ایم.
حال استمراری I am doing.Don't disturb me now. I'm working

حالا حواس من را پرت نکن. من دارم کار می کنم.
.We need an umbrella. It's raining

ما یک چتر نیاز داریم. دارد باران می بارد.
.Hurry up! We're waiting

عجله کن! منتظریم.به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->