حامد اسکندری

8 کاربرد حرف اضافه by


کاربردهای حرف اضافه by

کلمه by کاربرد فراوانی در زبان انگلیسی دارد،در موقعیتهای و بافتهای جملاتی زیادی مورد استفاده قرار میگیرد، اکثرا به عنوان حرف اضافه مورد استفاده قرار میگیرد ولی میتواند نقش قید هم داشته باشد در این مقاله قصد داریم موارد استفاده از کلمه ی by  به عنوان حرف اضافه را خدمت شما توضیح دهیم:

 

“by” + place (به همراه مکان)

در این کاربرد به معنای کنار / نزدیک /در جوار می باشد

The house is by a river.
.خانه نزدیک یک رودخانه ست

David lives by a train station.
.دیوید نزدیک ایستگاه مترو زندگی میکند

I would love to live in a house by the sea.
.دوست دارم توی یک خونه کنار دریا زندگی کنم

“by” + method of transport (روش مسافرت)

این ساختار چگونگی مسافرت و جابجایی را به جایی را توصیف میکند

by + train

car
boat
plane
taxi
bus
coach

David went to Manchester by train.
.دیوید با قطار به منچستر رفت

I go to work by car.
.با ماشین به ماشین میروم

My parents often go to France by boat.
.والدینم اغلب با کشتی به فرانسه می روند

Our children have never travelled by plane before.
.بچه هامون قبلا هرگز با هواپیما مسافرت نکرده اند

“by” + method of communication (با روش ارتباطی)

این ساختار چگونگی ارتباط با افراد دیگر را توصیف می کند:

by + telephone

post
email
fax

I spoke to her by telephone.
.تلفنی باهاش صحبت کردم

I will send you the invoice by post.
.صورتحساب رو پستی برات ارسال میکنم

Please confirm the order by email.
.لطفا سفارش را از طریق ایمیل تایید کنید

“by” + method of payment (روش پرداخت)

این ساختار روش پرداخت شما را توصیف میکند:

by + credit card
cheque

We paid for the computer by cheque.
.کامپیوتر را چکی پرداخت کردیم

Can I pay by credit card?
میتونم از طریق کارت اعتباری پرداخت کنم؟

توجه کنید که برای پول نقد نمیتوان از حرف اضافه by استفاده کرد و به همین منظور از حرف اضافه in استفاده میکنیم:

David paid in cash for the newspaper.
.دیوید برای روزنامه نقدی پرداخت کرد

همچنین برای انگلیسی محاوره میتوان حرف اضافه را هم به کار نبرد:

David paid cash for the newspaper.

“by” and the passive (مجهول)

در وجه مجهول این ساختار نشان میدهد  که کار توسط چه کسی انجام میشود:

David is cleaning the kitchen.
دیوید داره آشپزخانه رو تمیز میکنه

The kitchen is being cleaned by David.
آشپزخونه توسط دیوید تمیز می شود

Sarah wrote the book. (active)
سارا کتاب را نوشت

The book was written by Sarah. (passive)
کتاب توسط سارا نوشته شد

Our school organised the concert. (active)
مدرسه ما کنسرت را سازماندهی کرد

The concert was organised by our school. (passive)
کنسرت توسط مدرسه ما سازماندهی شد

“by” + reflexive pronoun (ضمیر انعکاسی )

:برای آشنایی بیشتر با ضمایر انعکاسی کلیک کنید

by + myself

yourself
himself, herself, itself
ourselves
yourselves
themselves

:در این ساختار یعنی انجام دادن کاری به تنهایی

I enjoy reading by myself.
مطالعه تنهایی رو دوست دارم

Sarah is studying by herself.
سارا خودش تنهایی مطالعه میکنه

Let’s do something by ourselves.
بیاید خودمون ی کاری  انجام بدیم

My parents often go on holiday by themselves.
والدینمون اغلب خودشون میرن تعطیلات

“by” + -ING verb (فعل ing)

این ساختار نحوه انجام کاری را توصیف می کند و اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی دستیابی به یک نتیجه خاص به ما می دهد.

You can turn on the radio by pressing that button.
میتونی رادیو رو از طریق فشار دادن دکمه روشن کنی

question:
How can I turn on the radio?
چجوری میتونم رادیو رو روشن کنم؟

answer:
by pressing the button
با فشار دادن دکمه

The phrase “pressing the button” describes how to do something (how to turn on the radio).“by” + time expression (اصطلاحات زمانی)

در این ساختار به معنای تا /قبل از /یک زمان خاص

ما از این ساختار برای ضرب العجل استفاده می کنیم. ضرب العجل زمانی است که قبل از آن باید کاری انجام شود.

examples:

Guests must vacate their hotel rooms by 11 am.
.مهمانها باید قبل از ساعت 11 صبح اتاقهای هتل خود را خالی کنند

Please send us the payment by tomorrow.
.لطفا وجه را تا فردا ارسال کنید

Students must enrol by the end of June.
.دانش اموزان باید تا اخر ماه ژوئن ثبت نام کنندبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان