حامد اسکندری

6 قانون مهم حروف اضافه در انگلیسی


قوانین حروف اضافه در انگلیسی

دسته ی کوچک اما مهمی از لغات را حروف اضافه تشکیل میدهند، ما به صورت مکرر از حروف اضافه استفاده میکنیم، در حقیقت حروف اضافه to, of, in, for, on, with, at, by, from  جزو 25 لغت اول و پرکاربرد در زبان انگلیسی می باشند اگر بتوانید حروف اضافه را کاملا درک کنید و به طور صحیح استفاده کنید، تاثیر فوق العاده ای در تسلط شما بر انگلیسی میگذارد و یادتون باشه که حروف اضافه ی زیادی وجود نداره کلا 150 تا حرف اضافه هستش که 70 تاش عموما کاربرد بیشتری دارند، قوانین زیر به شما کمک میکنند که بتوانید از انها به درستی استفاده کنید:

1 -یک حرف اضافه باید مفعول داشته باشد:

تمام حروف اضافه باید مفعول داشته باشند اگر حرف اضافه ای مفعول نداشته باشد کلا جزو حروف اضافه محسوب نمیشود و احتمالا قید است، حروف اضافه تماما مفعول دارند، به مثالهای زیر توجه کنید:

They are int he kitchen. (in= حرف اضافه  the kitchen= مفعول )

Please come in. (حرف اضافه نداریم  in = قید)

There was a doorway before me. (before= حرف اضافه  me= مفعول )

I had never seen it before. (حرف اضافه نداریم  before= قید)

I will call after work. (after= حرف اضافه  work= مفعول)

He called soon after. (حرف اضافه نداریم  after= قید)

2-معنای لغوی preposition یعنی pre+position و در نهایت place before (قبلش قرار بده):

کلمه ی preposition خودش به ما میگه که حرف اضافه معمولا قبل از کلمه ای میاد (آن کلمه مفعول است.)

I put it in the box.

ولی زمانی که از مفعول خود جدا می شود باز هم رابطه ی نزدیکی با مفعول خودش دارد :

Who did you talk to? / I talked to Jane.

3-ضمیر بعد از حرف اضافه باید به صورت ضمیر مفعولی باشد:

اسم یا ضمیری که بعد از حرف اضافه می اید مفعول حرف اضافه می شود،بنابراین اگر ضمیر است باید ضمیر مفعولی باشد مثل (me/her/them) نه ضمیر فاعلی (I/ he/she)
مثال :

This is from my wife and me.

That’s between him and her.

Mary gave it to them.

4-شکل و فرم حرف اضافه:

حروف اضافه شکل و فرم خاصی ندارند، اکثر حروف اضافه به صورت تنها و تک کلمه ای هستند، ولی گاها عده ی کمی از آنها دو کلمه ای یا سه کلمه ای هستند مثال :

حروف اضافه تک کلمه ای   (before, into, on)

حروف اضافه پیچیده (بیش از یک کلمه)  (according to, but for, in spite of)

5-to حرف اضافه و to بعد از فعل (infinitive) یکسان نیستند:

to در مصدر (infinitive)  مانند (to buy / to learn) را با to در حرف اضافه (to London / to me)  اشتباه نگیرید:

to  به عنوان حرف اضافه :

I look forward to lunch.

I look forward to seeing you.

I look forward to see you.

They are committed to the project.

They are committed to keeping the price down.

They are committed to keep the price down.

I am used to cars.

I am used to driving.

I am used to drive.

to به عنوان مصدر (infinitive):

 

They used to live in Moscow.

They love to sing.

6-قانون طلایی» بعد از حرف اضافه اسم می آید:

بعد از حروف اضافه  همیشه اسم می آید هرگز بعد از حرف اضافه فعل استفاده نکنید.به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان