حامد اسکندری

انواع حروف اضافه در انگلیسی


حروف اضافه مکان

مشخصا به مکان قرار گیری یک شخص یا شیء اشاره می‌کند. البته می‌تواند به محلی که یک حادثه در آن اتفاق افتاده (یا اتفاق میفتد) هم اشاره کرد. درست مثل حروف اضافه‌ی زمان، رایج‌ترین حروف اضافه برای مکان at، in و on‌ هستند.

There is a cup on the table.

The helicopter hovered above the house.

The police placed a sheet over the body.

He stood in front of the door and rang the bell.

Ram sat beside Tara.

A small stream runs below that bridge.

He put the key under the doormat.

He put his hands behind his back.

حرف اضافه‌ی زمان

حرف اضافه‌ی زمان، در حقیقت زمان و مدت زمانی که چیزی اتفاق افتاده (یا خواهد افتاد) را بیان می‌کند. سه حرف اضافه‌ی رایج در این گروه، at، in و on هستندکه معمولا هم توسط زبان‌آموزان به اشتباه به کار می‌روند. هر حرف اضافه در حقیقت به موضوع و محتوای خاصی اشاره می‌کند و بر همین اساس هم با یکدیگر تفاوت دارند. به یاد داشته باشید که یادگیری این حروف اضافه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر هر کدام را اشتباه به کار ببرید، هرچقدر هم که در مکالمه یا مهارت شنیداری قوی باشید، باز هم شخصی بی‌سواد و ناوارد به زبان انگلیسی شناخته خواهید شد.
at : برای مشخص کردن زمان دقیق
in : برای ماه ،سال ، دهه، قرن و زمانهای طولانی
on: برای روزها و سالها و روزهای خاص (کریسمس/سال نو/ تولد/ اعلام روز و ماه و سال مثلا 14 فوریه 1956 و…)

I have a meeting at 9 am.

The shop closes at midnight.

Jane went home at lunchtime.

In England, it often snows in December.

Do you think we will go to Jupiter in the future?

There should be a lot of progress in the next century.

Do you work on Mondays?

Her birthday is on 20 November.

Where will you be on New Year’s Day?

حروف اضافه‌ی جهت‌ها یا حرکات مختلف

حروف اضافه‌ِ جهات یا حرکات، نحوه‌ی حرکت، محل بروز حرکت یا چگونگی انجام حرکت را بیان می‌کند. در جدول زیر رایج‌ترین حروف اضافه در جهات و حرکات نوشته شده است و تفاوت کاربرد آن‌ها نیز در مثال مشخص شده است.

A: go under the bridge:
از زیر پل رفتن

B: go over the bridge:
از روی پل رفتن

C: Walk up the steps:
از پله ها بالا رفتن

D: Walk down the steps:
از پله ها پایین امدن

E: get into the taxi:
سوار تاکسی شدن

F:get out of the taxi:
از تاکسی پیاده شدن

G: run across the street:
از خیابان گذشتن

H: run around the corner:
از نبش با دویدن گذشتن

I: get on the highway:
به بزرگراه وارد شدن

J: get off the highway:
از بزرگراه خارج شدن

K: drive through the tunnel:
داخل تونل رانندگی کردن

حرف اضافه به وسیله ،به کمک‌

در زبان انگلیسی این حرف اضافه را «preposition of agency» می‌نامند. این حرف اضافه شخص یا شیئی را توصیف می‌کند که باعث بروز اتفاقی دیگر می‌شوند. جمله‌هایی که در آن‌ها این حرف اضافه دیده می‌شود معمولا در ساختار مجهولی نوشته می‌شوند و در آن‌ها از حرف اضافه‌ی by (به وسیله‌ی مردم) و with (به وسیله‌ی اشیاء)‌ استفاده می‌شوند. مثال:

“The house was built by the three siblings.” (passive)

“The three siblings built the house.” (active)

“Her heart is filled with emotion.” (passive)

“Emotion filled her heart.” (active)

حروف اضافه‌ی instrument

از این حروف اضافه برای توصیف تکنولوژی، ماشین‌ها یا ابزار مختلف استفاده می‌گردد. این حروف اضافه در حقیقت by، with و on هستند. حرف اضافه‌ی by به روش‌های حمل و نقل اشاره می‌کند، ولی with و on استفاده و کاربرد ماشین‌ها و سایر ابزارآلات را توضیح می‌دهند. مثال:‌

“Aunt Patricia returned home by ferry.”

“She opened the locked door with an old key.”

“May I finish my homework on your computer?”

حروف اضافه‌ی اهداف یا دلایل

حروف اضافه‌ی دلایل یا اهداف دلیل بروز یک اتفاق را توضیح می‌دهند. از حروف اضافه‌ی رایج برای اهداف یا دلایل می‌توان به for، through, because of, on account of و from اشاره کرد. مطمئنا با دیدن این حروف اضافه، به مفهوم و منظورمان پی برده‌اید. برای درک بیشتر آن‌ها مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:‌

“Everything I did was for you.”

Through her bravery, we were able to escape unharmed.”

Because of the delay, I was late to the parade.”

“The employees refused to work on account of their low pay.”

“He knows from experience how to deal with them.”

حروف اضافه‌ی ارتباطات

حروف اضافه‌ی ارتباطات، تعلقات، روابط یا مشارکت‌های مختلف را توصیف می‌کند. حرف اضافه‌ی of برای تعلقات مورد استفاده قرار می‌گیرد، حرف اضافه‌ی to‌ برای روابط بین مردم یا اشیاء و حرف اضافه‌ی with برای مشارکت‌های مختلف استفاده می‌شود. مثال:‌

“The Statue of Liberty is located in New York Harbor.”

“A well-written essay is impressive to teachers.”

“Lisa wanted to go to the concert with Victor.”

حرف اضافه‌ی ملیت یا ماهیت

در زبان انگلیسی، این حرف اضافه، Origin‌ نام دارد. این حرف اضافه به ماهیت اشخاص (مثل ملیت، محل تولد یا محل اختراع یک شیء) اشاره می‌کنند. ما معمولا از حرف اضافه‌ی from و گاهی از of‌ در این مورد استفاده می‌کنیم. مثال:‌

“I met the most delightful couple from Italy.”

“I’m from New York originally, but I’ve lived in Dallas for many years.”

“The new professor is of Turkish descent.”

“The new computer from the tech giant should be revolutionary.”به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان