حامد اسکندری

ساختار جملات در انگلیسی


ساختار جمله در انگلیسی

تمامی اجزاء کلام در انگلیسی برای ساخت جملات استفاده می شوند. تمامی جملات در انگلیسی شامل دو بخش هستند، فاعل  و فعل (که گزاره هم نامیده میشود)
نهاد (فاعل) عبارت است از شخصی یا چیزی که کاری انجام می دهد یا آنچه در جمله توضیح داده می شود. فعل عملی است که شخص یا چیز انجام می دهد یا توصیف شخص یا چیز است. اگر یک جمله نهاد و گزاره نداشته باشد یک جمله کامل نیست مثلا جمله “Went to bed”  یک جمله ی ناقص است چون نمیدونیم چه کسی به اتاق رفت؟ یک جمله باید دست کم یک فاعل و فعل داشته باشد، در این قسمت به بررسی کامل ساختار جملات در انگلیسی می پردازیم، انواع جملات از نظر ساختاری در انگلیسی عبارتند از:

جملات ساده (Simple Sentences)

یک جمله ساده شامل حداقل یک جمله واره مستقل است، (یک clause یا جمله واره حداقل شامل یک فاعل و فعل است که مفهوم کاملی را می رساند)

I‘m happy.
من خوشحالم

I like coffee.
من قهوه دوست دارم

Mary likes tea.
ماری چایی دوست دارد

Robert doesn’t eat meat.
رابرت گوشت نمیخورد

Mary did not go to the party.
ماری به مهمانی نرفت

The earth goes round the sun.
زمین به دور خورشید میچرخد

My brother and I went to the mall last night.
من و برادرم دیشب به بازار رفتیم

This new laptop computer has already crashed twice.
این لپ تاپ همین الانشم دو بار خطا داده

جملات مرکب (Compound Sentences)

یک جمله مرکب شامل دو جمله واره مستقل (independent clause) می باشد که با حروف ربط + کاما (,) یا سمی کالن (semi colon)  به هم متصل شده اند. هر یک از این جملات به تنهایی معنای کاملی دارند

I like coffee and Mary likes tea.
من قهوه دوست دارم و ماری چایی

Mary went to work but John went to the party.
ماری سرکار رفت ولی جان به پارتی رفت

Our car broke down; we came last.
ماشینمون خراب شد، دیر رسیدیم

The sky is clear; the stars are twinkling.
آسمون تمیزه، ستاره ها دارن چشمک میزنن

I really need to go to work, but I am too sick to drive.
واقعا باید برم سرکار، ولی برای رانندگی حالم خیلی بده

I am counting my calories, yet I really want dessert.
دارم کالریهامو حساب میکنم با این حال نیاز به دِسر دارم

He ran out of money, so he had to stop playing poker.
!او پولش تموم شد بنابراین مجبور شد پوکر بازی  رو تعطیل کنه

They got there early, and they got really good seats.
آنها خیلی زود به اونجا رسیدند و جاهای(صندلی) عالی رو گرفتند

Everyone was busy, so I went to the movie alone.
همه کار داشتند، بنابراین خودم تنهایی رفتم سینما

Should we start class now, or wait for everyone to get here?
کلاسو باید الان شروع کنیم؟ یا منتظر باشیم بقیه هم برسن اینجا؟

It was getting dark, and we weren’t near the cabin yet.
داشت تاریک میشد و ما هنوز نزدیک کلبه نشده بودیم

Cats are good pets, for they are clean and are not noisy.
گربه ها حیوانات خونگی خوبی هستند، بخاطر اینکه ترتمیز و بی سر و صدا هستند

We have never been to Asia, nor have we visited Africa.
هیچ وقت نه آسیا نبودیم نه افریقا رو دیدیم

He didn’t want to go to the dentist, yet he went anyway.
اون نمیخواست بره دندانپزشک، با این وجود هر جور شده بود رفت

Check back tomorrow; I will see if the book has arrived.
فردا برگرد ، ببینم کتابه رسیده

He said he was not there yesterday; many people saw him there.
اون گفتش که دیروز اونجا نبود ، خیلیها اونجا دیدنش

I am happy to take your donation; any amount will be greatly appreciated.
خیلی خوشحالم برای دریافت هدیه ت، برای هر مبلغی بسیار قدردانی میشه

جملات پیچیده (Complex Sentences)

یک جمله پیچیده شامل یک جمله واره مستقل به علاوه یک جمله واره وابسته است. (یک جمله واره وابسته با یک حرف ربط وابسته (Subordinating Conjunctions) یا ضمیر موصولی  (Relative Pronoun) شروع می شود و حاوی یک فاعل و فعل است ،ولی مفهوم یک جمله کامل را بیان نمیکند).
چند حرف ربط وابسته رایج در انگلیسی :after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while
ضمایر موصولی :that, which, who, whom, whose

We missed our plane because we were late.
از هواپیما جاموندیم بخاطر این که دیر کردیم

Our dog barks when she hears a noise.
سگمون واق واق (از کلمه ی پارس استفاده نکنیم) میکنه زمانی که سر و صدا میشنوه

He left in a hurry after he got a phone call.
با عجله اینجارو ترک کرد وقتی باهاش تماس گرفتند

Do you know the man who is talking to Mary?
اون مردی که با ماری حرف میزنه رو میشناسی؟

As she was bright and ambitious, she became a manager in no time.
از آنجایی که او زرنگ و جاه طلب بود سریعا یک مدیر شد

Evergreen trees are a symbol of fertility because they do not die in the winter.
درختان همیشه سبز نمادی از باروری هستند زیرا در زمستان نمی میرند

Although it was very long, the movie was still enjoyable.
اگرچه فیلم خیلی طولانی بود، با این وجود فیلم لذت بخشی بود

You should take your car in for a service because it’s starting to make weird noises.
باید ماشینت رو برای سرویس داخل ببری، بخاطر این که داره به سر و صدای عجیبی میفته

The museum was very interesting, as I expected.
همانطوری که انتظار داشتم موزه خیلی باحال بود

Even though he’s thoroughly trained, he still makes a lot of mistakes.
اگرچه عمیقا تحت تعلیم بوده اما هنوز اشتباهات زیادی میکند

Since winter is coming, I think I’ll knit a warm sweater, because I’m always cold.
از انجایی که زمستون داره میاد، فکر کنم ی سویشرت گرم ببافم، بخاطر اینکه همیشه سردمه

When she was younger, she believed in fairy tales.
وقتی جوونتر بود به داستانهای جن و پری معتقد بود

Although my friends begged me, I chose not to go to the reunion.
گرچه دوستم التماسم کرد تصمیم گرفتم نرم به گردهمایی مجددشون

As genes change over time, evolution progresses.
با تغییر ژن ها به مرور زمان ، تکامل پیشرفت می کند

I really didn’t like the movie even though the acting was good.
من واقعا از فیلم خوشم نیومد، با وجود این که بازیشون خوب بود

After being apart for years, he still had feelings for her.
بعد از دو سال جدایی، هنوز هم نسبت بهش احساس داشت

جملات مرکب پیچیده (Compound-Complex Sentences)

جملات مرکب پیچیده همانطور که از نامشان پیداست پیچیده ترین نوع جملات در زبان انگلیسی می باشد.یک جمله مرکب پیچیده حداقل دو جمله واره مستقل (independent clause)  و یک جمله واره وابسته (dependent clause) می باشد.
independent clause : در نوع خود جمله ایست که مفهومی کامل را میرساند.
dependent clause: به تنهایی معنای کاملی ندارد و وابسته جمله دیگری ست.
جملات پیچیده به ما کمک میکنند تا ایده ها و افکار پیچیده تری را بیان کنیم، این جملات برای بیان زنجیر وار مطالب و جملات طولانی بسیار عالی هستند.

Erin loves her brother, and she loves her too because she pays his bills.
اروین مادرش رو دوست داره و اون هم اروین رو دوست داره ، بخاطر اینکه قبضهاش رو پرداخت میکنه

The dog ran off when I chased him, but I didn’t care.
سگه وقتی که دنبالش کردم در رفت ، اما من اهمیت ندادم

John didn’t come because he was ill so Mary was not happy.
جان نیومد بخاطر این که مریض بود پس ماری خوشحال نبود

He left in a hurry after he got a phone call but he came back five minutes later.
با عجله رفت وقتی که تماس گرفتند باهاش، ولی بعد از چند دقیقه بعد برگشت

The dog started barking so the cat ran away and I couldn’t keep up, so I stopped.
سگه شروع به واق واق کرد، بخاطر همین گربه در رفت و من نتونستم ادامه بدم ، پس وایسادم

The dog needed a new leash, and he couldn’t go for a walk until he had one.
سگه به یک غلاده جدید احتیاج داشت بخاطر همین اون نمیتونست ببرش واسه دواندن سگ، تا زمانی که یک قلاده داشته باشهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان