حامد اسکندری

انواع جمله در انگلیسی


چند نوع جمله در انگلیسی داریم؟

انواع جملات در زبان انگلیسی در این قسمت شرح داده می شود، همانند زبان فارسی ما از جملات مختلفی برای اهداف خاص استفاده میکنیم، در زبان انگلیسی 4 نوع جمله وجود دارد، با ما همراه باشید که با انواع مختلف جملات و معنا و مفهوم آنها آشنا شویم :

1- جمله خبری (Declarative Sentence)

جملات خبری صرفاً جمله هایی هستند که اطلاعات را انتقال می دهند.این گونه جملات رایج ترین نوع جملات در زبان انگلیسی هستند. یک جمله خبری واقعیت ها یا عقاید را بیان می کند و به خواننده اجازه می دهد چیز خاصی را بداند. این نوع جملات همیشه با علامت نقطه (period) تمام می شوند،جملات خبری خود دارای انواع مختلفی هستند که به شرح زیر می باشد:
جمله خبری در بافت زمان حال نوشته شده و یک توضیح مستقیم را بیان می کند. که می تواند یک جمله ساده یا مرکب باشد. یک جمله خبری ساده شامل یک نهاد و یک گزاره است، برخی از نمونه های جمله های خبری عبارتند از:

He runs.
.او میدود

She sings.
.او آواز میخواند

I like climbing.
.صخره نوردی را دوست دارم

Fran is sad.
.فرن غمگین است

My cat is black.
.گربه من سیاه است

Dogs are cute.
.سگها زیبا هستند

He is eight years old.
.او هشت ساله ست

The sky is blue.
.آسمان آبی ست

He loves pizza.
.او پیتزا دوست دارد

The car is white.
.ماشینه  آبیه

Ice is cold.
.یخ سرد است

یک جمله خبری مرکب دو عبارت مرتبط را به هم می پیوندد. این عبارات با کاما و حروف ربط  مانند  and, yet, but به هم متصل می شوند، عبارات همچنین می توانند با یک semicolon (;) ، به همراه کلماتی نظیر however, besides or therefore یا بدون این کلمات به هم متصل شوند، برخی از جملات جملات خبری مرکب عبارتند از:

He wanted to play football, but she wanted to play basketball.
.او میخواست فوتبال بازی کند (مذکر)، اما او (مونث) میخواست بسکتبال بازی کند

Marie loves the beach, yet she hates sand.
.ماری با وجود تنفر از شِن ، ساحل رو دوست داره

She plays the piano, and he sings along.
.او (مونث) پیانو میزنه و او (مذکر) باهاش میخونه

The house has new windows; however, the roof still leaks.
.خونه، پنجره های جدید داره، اگرچه سقف هنوز چکه میکنه

It had rained for days; the town was flooded.
.چهار روز بارون باریده بود، شهر غرق آب شده بود

2- جمله سوالی (Interrogative Sentence)

یک جمله سوالی همانطور که از نامش پیداست جمله ای است که سوالی را مطرح می کند. برعکس جملاتی که حقیقتی را بیان میکنند یا خبری هستند یا مفهوم جملات تعجبی را می رسانند، بنابراین ، یک جمله سوالی جمله ای است که فرم گرامری آن نشان می دهد که یک سوال است.جملات سوالی معمولاً با جابجا کردن نهاد و گزاره ساخته می شوند.

Open-Ended question

What is the right way to iron a shirt?
روش صحیح اتو کردن یک تیشرت چیست؟

When are the best days to go to the mall?
بهترین روزها برای رفتن به بازار چه روزایی هستند؟

Where is your new cat?
گربه جدیدت کجاست؟

Why is the sky blue?
چرا آسمان آبی ست؟

How are you today?
امروز چطوری؟

To whom shall I give the test results?
نتیجه امتحان رو باید به کی بدم؟

Whose socks are these?
اینا جورابهای کیه؟

Which is the best route to the circus?
بهترین مسیر به سیرک کدومه؟

Yes/No Questions

Did you eat lunch yet?
ناهار خوردی؟

Was the movie enjoyable?
فیلمه باحال بود؟

Did the girls get to school on time?
دخترا به موقع به مدرسه رسیدند؟

Were you too late?
خیلی دیرت شد؟

tag question سوالات ضمیمه ای

She’s an excellent violinist, isn’t she?
او یک ویالونیست ماهرست اینطور نیست؟

Tidy up the kitchen, won’t you?
آشپزخونه رو تمیز کن ، نمیکنی؟

There’s no food in your bag, is there?
تو کیفت غذا نیست، هست؟

You think you’re so smart, don’t you?
فکر میکنی خیلی باهوشی نه؟

3- جمله امری (Imperative Sentence)

جملات امری یا دستوری برای صدور دستور یا دستورالعمل ، ایجاد درخواست یا مشاوره استفاده می شود. جملاتی هستند که به بقیه میگند چه کار کنند! در زیر ، چند نمونه جمله ضروری امری را پیدا می کنید و در مورد عملکرد آنها می آموزید. جملات امری معمولاً با یک نقطه (period) تمام می شوند،  اما گهگاهی از علامت تعجب برای پایاین دادن به این جملات نیز استفاده می شود. بعضی اوقات به این جملات دستور العمل گفته می شود. در مثالهای جملات امری در اینجا ، توجه داشته باشید که هر سطر به نوعی دستوری صادر می کند:

Pass the salt.
.نمک رو بده

Move out of my way!
!از جلو راهم برو کنار

Shut the front door.
.در جلویی رو ببند

Find my leather jacket.
.کاپشن چرمم رو پیدا کن

Be there at five.
.ساعت 5 اونجا باش

Clean your room.
.اتاقت رو تمیز کن

Complete these by tomorrow.
.تا فردا اینارو تموم کن

Wait for me.
.منتظرم بمون

Get out!
!گمشو

Make sure you pack warm clothes.
.مطمئن شو لباس گرم هم برداری

Please be quiet.
.لطفا ساکت باش

Be nice to your friends.
.با دوستات خوب باش

4- جمله تعجبی (Exclamatory Sentence)

جمله ی تعجبی حس هیجانات قوی و احساسات شدید را انتقال می دهد و همانطور که از نامش پیداست جمله ایست که تعجب برانگیز است، برای خاتمه دادن به یک جمله تعجبی در انتهای جمله باید از علامت تعجب استفاده کنیم. ازین جملات باید به موقع و در شرایط مشخص استفاده کرد دقیقا مثل شکر میمونه که تا یه حدی میتونی استفاده کنی! بیایید نگاهی به چند نمونه جمله تعجبی بیاندازیم. ما آنها را به دسته های متداول آنها تقسیم کرده ایم.

Exclamatory Sentences That Express Strong Emotion:

جملاتی که احساسات قوی را منتقل میکنند

Happy birthday, Amy!
!تولدت مبارکککککک ایمی

Thank you, Sheldon!
!مرسییییییی شلدن

I hate you!
!ازت متنفرمممممم

Wow, I really love you!
!!!واوووووه عاشقتم

Fantastic, let’s go!
!عاااااااالیه، بزن بریم

Exclamatory Sentences That Begin with “What:”

جملات تعجبی که با what شروع میشوند

What a lovely bouquet of flowers!
!چه دسته گل دوست داشتنی

What a cute puppy!
!چه سگ خوشگلی

What an ugly bug!
!چه حشره زشتی

What a happy ending!
!چه پایان شیرینی

Exclamatory Sentences That Begin with “How:”

جملات تعجبی که با How شروع میشوند

How well he listens!
!چه خوب گوش میده

How slow they crawl!
!چه اهسته میخزه

How fast you ran!
!چه تند میدوی

Exclamatory Sentences Containing “So:”

 so جملات تعجبی همراه با

That birthday cake was so good!
!کیک تولده خیلی خوب بود

Sheldon’s gift was so amazing!
!هدیه شلدن خیلی شگفت انگیز بود

Eugh, that bug is so ugly!
!اوق! اون حشره خیلی زشته

I’m so mad right now!
!الان خیلی عصبانی ام

Exclamatory Sentences Containing “Such:”

such جملات تعجبی همراه با

That’s such a gorgeous ring!
! مثل انگشتر خوشگل میمونه

Your puppy is such a cutie!
! سگت خیلی خوشگله

You’re such a liar!
!تو یه دروغگوییبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

مشاوره رایگان مشاوره رایگان