تفاوت بین Hear و Listen


تفاوت بین Hear و Listen

 

تفاوت بین Hear و Listen در چیست؟

Hear:

وقتی چیزی رو می شنویم بهش دقت نمی کنیم که دقیقا چیه. اینجاست که از فعل hear استفاده می کنیم.مثال:

=        I heard a knock at the door.

من صدای در زدن شنیدم.

=        I suddenly heard a loud noise.

ناگهان یه صدای بلند شنیدم.

=        Can you speak louder please? I can't hear you.

لطفا می تونید بلندتر صحبت کنید؟ نمی تونم صداتون رو بشنوم.

=        Do you hear me?

صداي منو ميشنوي؟

Listen:

Listen جایی به کار میره که ما با دقت گوش می کنیم. مثال:

=        Listen! Is someone crying?

گوش بده! آیا کسی گریه می کنه؟

=        Listen to this song. Can you understand the words?

به این آهنگ گوش کن. آیا می توانی کلمات را بفهمی؟

=        I'm listening but I can't hear anything.

من دارم گوش می کنم اما نمی تونم چیزی بشنوم.

=        Listen to me!

 به من گوش كن.به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی