گرامر زبان انگلیسی

تقویت گرامر زبان انگلیسی

 

عدم توجه به مبحث گرامر زبان انگلیسی در یادگیری زبان، مثل این است که بخواهید بدون استفاده از میخ یا چسب، یک خانه چوبی بسازید، واضح است که ساختار خانه پایدار نخواهد بود و قطعات فرو خواهند ریخت. این دقیقا همان اتفاقی است که در صورت عدم توجه به گرامر صحیح در هنگام صحبت کردن اتفاق می­افتد. جملات شما تنها رشته ­ای نه چندان مفهوم از کلمات خواهند بود. گرامر در واقع، ساختار و نحوه کار هر زبان محسوب می­شود، و یکی از مهم­ترین عناصر در زبان آموزی شما است. در زیر، به راه ­هایی برای تقویت گرامر اشاره می­کنیم.

 

1-    برنامه داشته باشید


 در ابتدا، سعی کنید با کمک یک کتاب آموزشی یا منبع آنلاین، به یک دید کلی از برنامه­ای که برای پیشرفت در گرامر زبان انگلیسی برای خود دارید، دست یابید. بخشهایی را که باید روی آنها کار کنید، مشخص کنید، و طوری برنامه‌ریزی کنید که بتوانید یک به یک به آنها بپردازید.

 

2-    از اصول پایه گرامر زبان انگلیسی آگاه باشید


 پیش از هر چیز، لازم است تا نسبت برخی از اصول پایه آگاهی داشته باشید و یا آنها را مرور کنید:

 

2-1- اجزای کلام را بشناسید.


 منظور از اجزای کلام، نوع واژه­ های تشکیل دهنده زبان است که عبارتند از اسم، صفت، فعل، ضمیر، قید، حرف اضافه، حرف ربط، حرف ندا، و گاه، حرف تعریف. برای این که بتوانید جمله‌ها را به شکل درست بسازید، باید بتوانید اجزای کلام را تشخیص دهید و نسبت به عملکرد آنها در جمله آگاهی داشته باشید.

 

        اسم­ها اجزایی هستند که معمولاً انجام کنش و عمل در جمله از آنها سرمی­زند، و می‌توانند شامل یک فرد، مکان، چیز، ایده، احساس، حیوان، و یا رویداد باشند. مثال­هایی از اسم عبارت­اند از:

Sally, Paris, sand, philosophy, happiness, dog & birthday

         صفت­ها اسم­ها را توصیف می‌کنند، و جنبه‌ها و ویژگی­هایی از آنها را شرح می‌دهند. مثال­هایی از صفت شامل این موارد است:

red, funny, lazy, large, shortضمیرها کلماتی هستند که به جای اسم می­آیند. زبان انگلیسی دارای ضمایر شخصی فاعلی (مثل I، she و they)، ضمایر شخصی مفعولی (مثل us، you، me و them)، ضمایر شخصی ملکی (مثل mine، yours، his، hers) و ضمایر موصولی (مثل who، which، that، whose) است.

فعل­ها نشان­دهنده عمل (کنش) یا حالت هستند و به ما می‌گویند که اسم چه کاری انجام می­دهد. مثال­هایی از فعل عبارتند از run، sing، type، be و walk.

     قید کلمه­ای است که فعل، صفت، حرف ربط، حرف اضافه، و دیگر قیدها را توصیف می‌کند، و معمولاً شامل کلماتی مثل slowly، quickly و well است که بیشتر به ly ختم می‌شوند.

 حرف اضافه نشان­دهنده روابط مربوط به زمان، مکان، و یا جهت است. حروف اضافه در انگلیسی شامل to، on، over، in، of، across می­باشند.

حرف ربط بندها، عبارات، و یا جمله‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. حروف ربط هم­پایه­ساز بندهای مستقل را به یکدیگر ربط می‌دهند، و عبارتند از for، and، nor، but، or، yet و so. حروف ربط وابسته­ساز بندهای وابسته را به یکدیگر ربط می‌دهند و شامل because، if، since، while و although می‌باشند.

حروف صوت کلماتی هستند که احساسات و هیجان­ها را بیان می‌کنند، مثل oh، hey، ouch و wow. بعد از این حروف، اغلب علامت تعجب می­آید.


حرف تعریف، حرفی است که همراه با اسم به کار می­رود تا آن را معین و تعریف کند. در زبان انگلیسی، the حرف تعریف معرفه، و a و an حروف تعریف نکره هستند.

 

2-2- شخص دستوری را به درستی به کار ببرید


 از نظر دستوری، زبان انگلیسی دارای سه شخص (اول، دوم، و سوم شخص) است که هر یک از آنها می‌تواند مفرد یا جمع باشد. ضمایر مربوط به هر یک از این اشخاص عبارتند از:

 اول شخص مفرد: I


دوم شخص مفرد:
you


سوم شخص مفرد:
he (مذکر)، she (مونث)، it (خنثی)


اول شخص جمع:
we


دوم شخص جمع:
you


سوم شخص جمع:
they

 

 

2-3- ترتیب صحیح را در جملات رعایت کنید


 ساختار جملات انگلیسی از ترتیب فاعل-فعل-مفعول تبعیت می‌کند (مثلا Andrea ran to the door، و نه Ran to the door Andrea). به طور کلی، حرف تعریف پیش از صفت، و صفت پیش از اسمی‌ که آن را توصیف می‌کند، می­آید. معرف­ها (modifiers) باید همیشه نزدیک­ترین مکان ممکن به اسم­های خود را داشته باشند. برای مثال:


Frank (فاعل) quickly (قید) mailed (فعل) the (حرف تعریف) long (صفت) letter (مفعول).

 

2-4- فعل­ها را به درستی صرف کنید


 در زبان انگلیسی، فعل تنها برای زمان حال ("he likes") و زمان گذشته ("I liked") صرف می‌شود، به این معنا که شکل فعل­های انگلیسی، تنها برای این زمان­ها تغییر می‌کند. هر چند، دیگر زمان­ها مثل آینده ("he will like")، با استفاده از فعل­های کمکی یا کلمات نشان­دهنده زمان (مثل tomorrow) ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، برخی از زمان­های اصلی انگلیسی برای فعل "to go" عبارتند از:

 

حال ساده (شکل ساده فعل یا فعل + s/es برای سوم شخص مفرد):

.I go, you go, he/she/it goes, we/you/they go

 

 حال استمراری (am/is/are + فعل + ing):

.I am going, you are going, he/she/it is going, we/you/they are going

 

حال کامل (have/has + شکل سوم فعل):

.I/you/he/she/it/we/you/they have gone

 

 گذشته ساده (فعل + ed برای فعل­های باقاعده، و شکل گذشته فعل برای فعل­های بی­قاعده):

.I/you/he/she/it/we/you/they went

(to go یک فعل بی قاعده است).

 

 گذشته استمراری (was/were + فعل + ing):

.I was going, you were going, he/she/it was going, we/you/they were going

 

 گذشته کامل (had + شکل سوم فعل):

.I/you/he/she/it/we/you/they had gone

 

آینده ساده (will + شکل ساده فعل):

.I/you/he/she/it/we/you/they will go

 

آینده استمراری (will be + فعل + ing):

.I/you/he/she/it/we/you/they will be going

 

آینده کامل (will have +  شکل سوم فعل):

.I/you/he/she/it/we/you/they will have gone

 

2-5- نقطه­ گذاری صحیح را رعایت کنید


 نقطه­گذاری یا علامت­گذاری بخش مهمی از زبان است، زیرا نشان­دهنده شروع، پایان، مکث، و روابط بین کلمات می‌باشد. حرف اول جمله و حرف اول اسم­های خاص (مثل اسم افراد و مکان­ها) را با حروف بزرگ بنویسید. مهم­ترین علائم نقطه­گذاری در انگلیسی و کاربرد اصلی آنها به شرح زیر است:


کاما: افکار، ایده ­ها، عناصر، و بندهای مستقل را از یکدیگر جدا می‌کند.

نقطه: نشان­دهنده پایان یک جمله است.

نقطه ویرگول: برای جداسازی بندهای مستقل در یک جمله یا بخش­های جداگانه یک دسته به کار می­رود.

دو نقطه: برای معرفی بخش­های یک دسته، ارائه توضیح، و یا تعریف به کار می­رود.

علامت سوال: نشان می‌دهد که یک پرسش مطرح شده است.

علامت تعجب: نشان­دهنده تاکید، امر، یا بیان یک نکته است.

آپاستروف: نشان­دهنده مالکیت یا مخفف­سازی است.

 گیومه: نشان­دهنده نقل قول مستقیم از سخنان یک فرد دیگر است.

خط پیوند: برای پیونددادن کلمات جداگانه، و ساختن کلمه یا صفت مرکب به کار می­رود.

خط فاصله: برای نشان دادن مکث، قطع کردن یک جمله، یا اضافه کردن اطلاعات فرعی به کار می­رود.

 پرانتز: برای نشان دادن اطلاعات اضافه، مرجع، و یا نقل قول، به کار می­رود.

2-6- ساخت معلوم و مجهول را تمرین کنید


 در ساخت معلوم، فاعل عمل را انجام می‌دهد، اما در ساخت مجهول، عمل بر روی مفعول انجام می­گیرد، گویی کار توسط یک نیروی بیرونی صورت گرفته است. کاربرد ساخت مجهول گاه می‌تواند سبب ابهام در جمله‌ها شود، بنابراین، بهتر است که بیشتر از ساخت معلوم استفاده کنید، البته گاه می­توانید ساخت مجهول را نیز به کار ببرید، به ویژه اگر قصد تاکید بر چیزی را داشته باشید. برای مثال، توجه کنید که در جملات زیر، ساخت معلوم و مجهول چگونه بر روی بخش­های مختلفی از جمله تاکید می‌کنند:

 

.I paid the bill

در جمله معلوم بالا، تاکید بر آنچه فاعل انجام داده است (پرداخت صورتحساب) می‌باشد.

 

.The bill was paid by me

 در جمله مجهول بالا، تاکید بر کسی است که صورتحساب را پرداخت کرده است.


 2-7-  ضمایر انعکاسی را به طور صحیح به کار ببرید


 ضمایر انعکاسی عبارتند از:


myself/yourself/himself/herself/itself/ourselves/yourselves/themselves این ضمیر ها را می‌توان به صورت انعکاسی یا تشدیدکننده به کار برد. ضمیرها در حالت انعکاسی تنها به عنوان مفعول در یک جمله به کار می­روند و این فقط زمانی رخ می‌دهد که مفعول و فاعل یکی باشند. این ضمایر در نقش تشدیدکننده برای تاکید بر انجام عمل توسط فاعل به کار می­روند. برای نشان دادن این تفاوت، به خاطر داشته باشید که در صورتی که بتوان ضمیر را از جمله حذف کرد و جمله هنوز معنا داشته باشد، ضمیر به صورت تشدیدکننده به کار رفته است هر چند اگر نتوان ضمیر را بدون تغییر دادن معنی از جمله حذف کرد، ضمیر دارای نقش انعکاسی می‌باشد.

 

 انعکاسی:

.I pinched myself to see if I was dreaming

خودم را نیشگون گرفتم تا ببینم که آیا خواب هستم یا بیدار

 

 تشدیدکننده:

.I myself don’t know how I’d react

خودم هم نمی‌دانم چه واکنشی نشان می­دادم.

 

 

3-    دسترسی به منبع قابل اعتماد3-1- معلم:


 یکی از بهترین راه­ها برای کسب اطمینان از این که عناصر پایه گرامر زبان انگلیسی  یک زبان را به خوبی فهمیده ­اید، کمک گرفتن از فردی است که دارای قابلیت­های لازم برای تدریس باشد (بسیاری از دانشگاه­ها دوره ­های زبان ارائه می‌دهند). بنابراین، بهتر است که در صورت امکان، به یک معلم دسترسی داشته باشید.


هنگامی‌که مربیان یا معلمان نظر خود را در مورد سطح گرامر و یا غلط­های گرامری شما بیان می‌کنند، به دقت به آنها گوش دهید، و سعی کنید بفهمید که در چه زمینه­ هایی به به طور ویژه، مشکل دارید. مثلاً آیا مشکل شما معمولاً به زمان افعال برمی‌گردد، یا در تطابق فعل و فاعل مشکل دارید؟ پس از آگاهی از این موارد، سعی کنید که هنگام نوشتن، به این زمینه ­ها توجه ویژه داشته باشید. حتی می‌توانید برای کسب اطمینان از رعایت قواعد در نوشتار خود، یک چک لیست شخصی مخصوص خودتان تهیه کنید، و رعایت موارد ذکرشده در آن را چک کنید.

 

3-2- کتاب­های آموزش گرامر زبان انگلیسی:


بسیار مفید است که یک کتاب مرجع کامل گرامر در دسترس داشته باشید تا بتوانید در هنگام نوشتن، به آن مراجعه کنید. در این صورت، به محض اینکه سوالی در ذهنتان پدید آید، می‌توانید بلافاصله به راهنما مراجعه کرده و جواب را پیدا کنید. در زمینه گرامر و نوشتار، کتاب­های راهنمای بسیار خوبی در بازار وجود دارند که می‌توانید با راهنمایی معلمتان، از میان آنها انتخاب کنید.


 لازم به ذکر است که کتاب­های مربوط به گرامر، معمولاً به دو نوع تقسیم می‌شوند. یک نوع از کتاب­های راهنما به توصیف شیوه صحبت کردن سخنگویان بومی یک زبان می‌پردازند، و نوع دوم، کتاب­های تجویزی هستند که به خوانندگان می‌گویند که باید چگونه صحبت کنند. با توجه به تغییرپذیری و تکامل زبان، قواعد زبان انگلیسی نیز همیشه ثابت نخواهد بود. ایده خوبی است که چندین کتاب راهنما را مطالعه کنید تا با راه­ های مختلف نگارش و املا (مثلاً آمریکایی در برابر بریتانیایی)، دستورزبان، و سبک آشنا شوید و به درک بهتری از مبانی گرامر دست یابید، و متوجه شوید که یک زبان، در چه قسمت­هایی انعطاف­ پذیر، و در چه قسمت­هایی غیرقابل­ انعطاف است.

 

4-    تمرین و تکرار را فراموش نکنیدبه خاطر داشته باشید که خواندن یک قاعده گرامری به معنی یاد گرفتن آن نیست.

 گرامر یک مهارت است و مثل تمام مهارت­های دیگر، یادگیری آن نیاز به تمرین جدی دارد. شما نمی‌توانید تنها با خواندن گرامر زبان انگلیسی آن را فرا بگیرید. برای یادگیری یک نکته گرامری، مهم آن است که آن را مطالعه و تمرین کنید، و برای درونی کردن آن نکته، آن را به طور مداوم مرور کنید.


 تمرین کردن سبب تقویت مهارت شما می‌شود. برای تبدیل یک عادت به سبک زندگی، به تمرین نیاز است. در نتیجه، برای آنکه بتوانید گرامر زبان انگلیسی را به نحو موثری به‌کار ببرید، باید کاربرد آن را بسیار تمرین کنید. هیچ نقطه پایانی برای تمرین متصور نیست. هرگاه یک فرم گرامری و یا ساختار دستوری را فرا می‌گیرید،‌ کاربرد آن را تمرین کنید، زیرا تمرین به معنای تکرار، و تکرار به معنای تسلط است.


 یکی از بهترین تمرین‌ها، تمرین جمله سازی است. همچنین، تمرین سوال و جواب با یک دوست نیز می‌تواند بسیار مفید باشد، زیرا در حفظ الگوهای زبانی صحیح به شما کمک می‌کند.


برای بهبود گرامر انگلیسی، باید هر نکته گرامری را آن­قدر تمرین کنید تا آن را به طور طبیعی رعایت کنید. بهتر است یک کتاب تمرین گرامر (که دارای پاسخ نیز باشد) تهیه نمایید. همچنین، سایت‌های بسیاری وجود دارند که تمرین‌های فراوان در موضوعات گوناگون ارائه می‌دهند. بسیاری از این سایت‌ها، دارای دوره ­های گرامر آنلاین نیز می‌باشند.

 

 

5-    به صحبت انگلیسی‌زبانان با دقت گوش دهید


 دقت کنید که انگلیسی‌زبانان جمله‌های خود را چگونه می­سازند، کلمات را در کجای جمله قرار می‌دهند، عبارت­های رایج را چگونه بیان می‌کنند، و چه واژگانی را به کار می‌برند. انگلیسی قواعد و استثناهای زیادی دارد، بنابراین، در صورتی که سوالی دارید، حتما آن را از افراد آگاه بپرسید.


 سعی کنید آنچه را که انگلیسی‌زبانان می‌گویند، با خود تکرار کنید تا بفهمید که جمله‌ها چگونه شکل می‌گیرند، و همچنین، بتوانید دایره واژگان خود را گسترش دهید.

 البته، توجه داشته باشید که بعضی از انگلیسی‌زبانان در زبان محاوره، لزوما گرامر را به شکل صحیح و استاندارد به کار نمی‌برند. در صورت امکان، سعی کنید که به گفتار روزمره انگلیسی‌زبانان تحصیل­کرده گوش دهید، چون دقیق­ترین و روان­ترین شکل زبان انگلیسی معمولا توسط این دسته از افراد به کار می­رود.

 

6-    صحبت کردن را تمرین کنید


 در بسیاری از بخش­های جهان، زبان انگلیسی فهمیده می‌شود. هر چند، در صورتی که نتوانید به انگلیسی صحبت کنید، یادگیری گرامر می‌تواند برایتان مشکل باشد. می‌توانید گرامر خود را از طریق تمرین زیاد، به ویژه با فردی که به انگلیسی مسلط و در گرامر آن، ماهر است، بهبود دهید. صحبت­های شما منعکس­کننده الگوها و ساختارهایی خواهد بود که فرا گرفته ­اید.

 

7-    خواندن انواع متون را فراموش نکنید


 هرچه بیشتر مطالعه کنید، سطح لغات و گرامر شما بالاتر خواهد رفت. مطالعه احتمالاً بهترین راه برای بهبود مهارت­های گرامری است. وقتی شما در حال مطالعه یک متن هستید، گرامر صحیح را در ذهن خود تقویت می‌کنید. در صورتی که متن را با صدای بلند بخوانید، احتمالا نتیجه بهتری می­گیرید، زیرا ترکیب دیدن، گفتن، و شنیدن، به شما در تثبیت آنچه که آموخته­اید، کمک خواهد کرد. سعی کنید همه نوع مطلب، از کتاب گرفته تا مجله­ ها، روزنامه­ ها و سایت‌ها، را مطالعه نمایید.


برای یادگیری بهتر، تنوع مطالب را حفظ کنید. با دقت به چگونگی کاربرد زبان توسط نویسندگان مختلف، درک خود از گرامر را تقویت کنید. بر مطالعه ژانرها و سبک­های مختلف نوشتار مثل ادبیات کلاسیک، کتاب­های درسی، داستان­های علمی-تخیلی، کتاب­های علمی، زندگینامه، وبلاگ، و مقاله تمرکز کنید. به ساختار جملات، ترتیب کلمات، املا، و انواع مختلف روش‌های بیان مطلب توسط نویسندگان، توجه کنید. همچنین، مطالعه روزنامه و خواندن اخبار را فراموش نکنید.

 

8-    هر روز،  نوشتن را تمرین کنید


 همان­طور که خواندن و مطالعه تا حد زیادی به شما کمک می‌کند، نوشتن بیشتر نیز، برایتان مفید خواهد بود. هر چه بیشتر کاربرد صحیح گرامر را در نوشتار خود تمرین کنید، بیشتر به آن عادت خواهید کرد، و به طور طبیعی، آن را به کار خواهید برد. با نوشتن و تمرین هر واژه یا قاعده گرامری جدیدی که می­آموزید، گرامر خود را تقویت کنید. می‌توانید یادداشت­های روزانه داشته باشید، داستان­های کوتاه بنویسید، و یا حتی، به طور مرتب، برای دوستان یا اعضای خانواده خود، ایمیل انگلیسی ارسال کنید. نوشتن روزانه افکار و احساساتتان به شما کمک خواهد کرد که نحوه بیان کردن افکار خود را فرا بگیرید، و بفهمید که در کدام نکات گرامری نیاز به بهبود دارید. بر اصلاح موارد دشوار و اشتباهات معمول خود، تمرکز کنید.

 

9-    تلویزیون تماشا کنید


 این نکته به ویژه هنگامی‌بسیار مفید خواهد بود که شما آن برنامه­ های انگلیسی را که واقعاً به موضوعشان علاقه­مند هستید، تماشا کنید. از گوش دادن به اخبار غافل نشوید، زیرا زبان اخبار معمولاً ساده و واضح است. در صورتی که برنامه ­ها را به صورت فایل ویدیویی تماشا می‌کنید، سعی کنید آنها را در قسمت­هایی متوقف کرده، و جملات را تکرار کنید تا ساختارهای موردنظر در ذهن شما تثبیت شود.


 سعی کنید که حتما ویدیوهای آموزش گرامر در یوتیوب را تماشا کنید. بهتر است در مورد هر موضوع گرامری، برنامه استادهای مختلف را ببینید تا کاملا به آن موضوع اشراف پیدا کنید.


 به مرور که متون بیشتری مطالعه می‌کنید و یا برنامه ­های انگلیسی بیشتری می‌بینید، توجه داشته باشید که بعضی از الگوها، بارها و بارها تکرار می‌شوند. سعی کنید با یادگیری پرکاربردترین الگوهایی که با آنها برخورد می‌کنید، شروع کنید. مطمئناً یک نکته گرامری در آنها وجود دارد. سعی کنید پیش از آنکه برای یادگیری آن نکته گرامری، به یک منبع مرجع مراجعه کنید، با توجه به جمله‌ها، حدس بزنید قاعده چیست.

 

10-  خطاهای رایج را شناسایی کنید


 بررسی کنید که کدام نکات گرامری برای زبان­آموزان دشوار است. سپس، یادگیری آن نکات گرامری بخصوص را مورد توجه ویژه قرار دهید. یکی از حیطه ­های مهم خطاهای زبان آموزان، به موارد مشابه برمی‌گردد.


   به تفاوت بین موارد مشابه دقت کنید


 انگلیسی سرشار از واژگانی است که یا با وجود داشتن ظاهر، تلفظ و یا املای مشابه، معنی بسیار متفاوتی دارند. کلماتی که املا یا تلفظ یکسانی دارند؛ کلماتی که املای یکسان اما تلفظ متفاوت دارند، و یا کلماتی که املا و تلفظ یکسانی دارند، سبب سردرگمی و ابهام شده، و به خطاهای زبانی رایج می­انجامند. بهتر است که از این خطاهای رایج آگاه باشید، تا بتوانید از تکرار آنها جلوگیری کنید.

 

 در اینجا، به نمونه‌هایی از خطاهای رایج مربوط به موارد مشابه اشاره می‌کنیم:

- اشتباه گرفتن it's (مخفف it is) با its (ضمیر ملکی)؛


- اشتباه گرفتن they're (مخفف they are) و their (ضمیر ملکی) و there (یک قید نشان­دهنده مکان)؛


- کاربرد نادرست you're (مخفف you are) و your (ضمیر ملکی)؛


- اشتباه گرفتن too (به معنای به علاوه) و to (یک حرف اضافه) و two (عدد دو)؛


- عدم کاربرد صحیح then (سپس، در آن هنگام) و than (برای مقایسه)؛


- اشتباه گرفتن lie (در وضعیت افقی قرار داشتن/ دراز کشیدن) و lay (به معنای چیزی را در وضعیت افقی قرار دادن)؛


- اشتباه گرفتن farther (برای اشاره به فاصله فیزیکی) و furthur (برای اشاره به فاصله مجازی یا استعاری).

 

11- از کتاب­های کودکان کمک بگیرید


وقتی مرتب تمرین می‌کنید، سطح انگلیسی شما بهبود پیدا می‌کند. اما گاه، وقتی به درس­های قبل برمی‌گردید، متوجه می‌شوید که در طول زمان، بسیاری از ساختارهای پایه ­ای را از دست داده ­اید، و دیگر آنها را به کار نمی‌برید. یک راه جالب برای مقابله با این مشکل، خواندن کتاب­های انگلیسی ویژه کودکان است.


 شاید خواندن کتاب­های کودکان بیش از حد ساده به نظر برسد، اما به شما کمک خواهد کرد که ساختارهای پایه ­ای را که ممکن است فراموش کرده باشید، دوباره در خود تقویت کنید. بنابراین، گهگاه انجام تمرین در انگلیسی سطح مبتدی و کودکان می‌تواند آسان و مفید باشد. می‌توانید به کمک این کتاب­ها، متوجه خطاهای خود شوید، یا در آنها جمله‌هایی پیدا کنید که بتوانید آنها را به صورت "فریم" یا "قالب" برای استفاده با بندها و جملات پیشرفته‌تر به کار ببرید. همچنین، می‌توانید روی نقاط ضعف خود کار کنید، و اصول گرامری را به خاطر آورید. این کتاب­ها برای آموزش اصول پایه ­ای زبان نوشته شده ­اند.

 

12-   از منابع آنلاین استفاده کنید


 علاوه بر کتاب­ها، اینترنت نیز سرشار از بازی، درس، کوییز، تمرین‌، و نکات گرامری قابل­اعتماد است. برخی دانشگاه‌ها نیز در وب­سایت‌های خود، منابعی در مورد گرامر، املا، دستور زبان، و خطاهای رایج ارائه می‌دهند. مثلاً Purdue OWL یکی از منابع فوق­العاده است که می­توانید در آن، درس­ها و توصیه ­های مختلفی را پیدا کنید. همچنین، می‌توانید عضو خبرنامه­ های ایمیلی حاوی نکات گرامری شوید، و یا وبلاگ­ها و سایت­هایی مثل Grammar Girl را مطالعه کنید.

 همچنین، بعضی از وب­سایت‌ها دوره­ های گرامری آنلاین، و یا مجموعه تمرین‌های دسته­بندی­شده بر اساس موضوعات گرامری ارائه می‌دهند.

 

13-از فناوری­های روز کمک بگیرید


 امروزه برنامه ­های آنلاین بسیاری وجود دارند که به شما درس­های گرامری ارائه می‌دهند، و یا غلط­های گرامری را در نوشتار شما چک می‌کنند. بنابراین، می‌توانید با کمک این برنامه­ ها نقاط ضعف خود را شناسایی کنید، و بر روی تقویت این نقاط کار کنید.


به خاطر داشته باشید با آنکه برخی از برنامه‌ها غلط­های گرامری شما را چک می‌کنند. بهتر است تنها به آنها اتکا نداشته باشید، چون این برنامه­ ها هم می‌توانند اشتباه کنند. به علاوه، در صورتی که خودتان اشتباهتان را تصحیح نکنید، چیزی از آنها نخواهید آموخت. در صورتی که از برنامه­ ها و نرم­افزارهای چک کردن کلمات استفاده می‌کنید، با صرف مقداری زمان بررسی کنید که چه تغییراتی صورت گرفته، و اشتباهات شما چه بوده است.برنامه ­ها و بازی­های آنلاین بسیاری وجود دارد که می­توانید آنها را دانلود کنید و به کمک آنها، مهارت­های گرامری خود را در قالب سرگرمی، مورد آزمایش قرار دهید. از آنجا که این بازی‌ها آموزشی هستند، در بیشتر موارد علت پاسخ‌های نادرست را بیان می‌کنند، و بنابراین، می‌توانید از اشتباهات خود بیاموزید.


 یک نمونه از برنامه ­های مفید، Learn English Grammar quickly است که می‌توانید آن را از اینترنت دانلود، و بر روی موبایل خود نصب کنید. این برنامه دربردارنده آزمون‌های گرامری فراوان، کوییزهای سرگرم کننده، و بیش از صد درس ویدیویی است.


به اشتراک بگذارید :

پیشنهاد ویژه

تماس

پشتیبانی پشتیبانی

s) - Google Analytics -->