کالوکیشنهای Building


building =  ساختمان 


ساختمان مرتفع                           high-rise building

ساختمان بلند                                     tall building


ساختمان بزرگ                                 large building

ساختمان کم ارتفاع                            low building 


ساختمان جالب توجه                 attractive building

ساختمان تاریخی                         historic building


ساختمان باستانی                        ancient building

ساختمان اجری                                brick building


ساختمان قرن هفدهم             17th century building

ساختمان چوبی                          wooden building 


ساختمان عمومی                           public building

ساختمان اپارتمانی                   apartment building


ساختمان کارخانه                         factory building 

ساختمان بیمارستان                    hospital building


ساختمان سنگی                          stone building 

ساختمان صنعتی                    industrial building 


ساختمان فرودگاه                        airport building 

 ساختمان کلیسا                           church buildingساختمان مدرسه                         school building
ساختمان مزرعه                             farm building

مصالح ساختمانی                      building materials
ساختمان اداری                             office building

جواز ساخت                                building permit
محل ساخت بنا                               building site


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->