کالوکیشنهای Body


body = بدن 


قسمت بالای بدن                             upper body

بدن سالم                                         healthy body


بدن بی جان                                         dead body 

جسد در حال تجزیه                 decomposing body 


دمای بدن                                body Temperature

اندازه بدن                                             body size


چربی بدن                                             body fat

کل بدن                                           whole body


قسمت پایین بدن                              lower body

بدن انسان                                    human body


 طول بدن                                        body length

گرمای بدن                                       body heat 

 شکل بدن                                      body shape
وزن بدن                                       body weight

زبان بدن                                 body language 
قسمت های بدن                             body parts


به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->