کالوکیشنهای Attack


attack =  حمله 


 حمله جدی              serious attack

 حمله با اسلحه               gun attack 


حمله غافلگیرانه        surprise attack

حمله با چاقو                  knife attack


حمله تروریستی         terrorist attack

حمله ی دشمن           enemy attack


 حمله با بمب               bomb attack

حمله هوایی                      air attack


حمله ی شدید               bad attack

حمله ناگهانی          sudden attack


حمله قلبی                 heart attack

حمله ی سبک               mild attackبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->