کالوکیشنهای Age


سن، دوران، عصر :age


  سن پایین                                 early age

سن بالا                                   great age


میانسالی                              middle age

سن کاری                             working age


سن پیری                                    old age

سن مدرسه                           school age 


 عصر برنز                              Bronze age 

عصر حجر                               Stone age 


دوران نوین                            modern age

 سن بازنشستگی               retirement age


عصر یخبندان                                Ice age

عصر کامپیوتر                       computer age


دوران طلایی                           golden age

 سن جوانی                             young age

به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->