کالوکیشنهای Accident


accident =  تصادف  


 تصادف جدی                         serious accident

 تصادف وحشتناک                 | terrible accident

   تصادف تاسف بار              unfortunate accident

 تصادف فاجعه آمیز                      tragic accident

تصادف قریب الوقوع                      near accident

 تصادف اتومبیل                              car accident

 سانحه هواپیمایی                   aircraft accident

  سانحه هنگام پرواز                     flying accident

سانحه کوهنوردی                 climbing accident 

سانحه صنعتی                    industrial accident

تصادف وسیله نقلیه موتوری          motor accident

تصادف مرگبار                             fatal* accident

 تصادف در جاده                            road accident

 آمار تصادفات                       accident statistics*

 جلوگیری از تصادف              accident preventionبه اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->