10 عبارت برای پاسخ به سوال اهل کجایید در زبان انگلیسی


در زبان انگلیسی خیلی پیش میاد که از ما در مورد اهل کجا بودن پرسش صورت میگیرد که ما اکثرا از کلمه ی from یا   come from استفاده میکنیم در صورتی که  از 10 عبارت زیر نیز میتوانیم استفاده کنیم : 

 

 • I come from Iran.
 • I'm from Iran.
 • I'm an lranian.
 • Iran's where I'm from.
 • Iran's my hometown.
 • I was born and bred in Iran.
 • I'm an Iran boy/girl.
 • Iran's my home.
 • I call Iran home.
 • I'm based in Iran. • پیشنهاد ویژه

  ما را محبوب کنید