Good to go چه معنی میده ؟


Good to go به معنیه Ready to go می باشد به مثال زیرتوجه می کنیم  و  کاربرد درستش رو متوجه میشیم  

 I've checked everything and we are good to go.

همه چیز رو چک کردم اماده ی رفتن (حرکت)  هستیم
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید