عبارت so and so چه معنی میده ؟


در دو مثال مختلف کاربرد این اصطلاح از لحاظ بار مثبت و منفی توضیح داده شده :

1. a person whose name is forgotten or ignored: so-and-so came to see me.
اول در مورد شخصی به کار میره که اسمش رو یادمون رفته یا نادیده گرفته شده  ..... فلانی به دیدن من اومد 
 
2. a person or thing regarded as unpleasant or difficult: which so-and-so broke my razor?
دوم در مورد شخصی به کار میره که یا بار منفی داره یا اسمش سخته........ کدوم فلان فلان شده تیغ صورت تراشی من رو شکوند؟
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید