کاربرد Do در جملات مختلف زبان انگلیسی


کاربرد Do در جملات مختلف زبان انگلیسی
 

Do you follow?

گرفتی چی شد؟

Why do you ask?

چرا میپرسی؟

I'll do my best

همه ی تلاشمو میکنم

I made him do so

من مجبورش کردم که انجامش بده

Do it by yourself

خودت انجامش بده

Do as he tells you

طبق گفته ی اون انجام بده

Tell me what to do

بگو چیکار کنم

What am I to do now?

حالا چیکار کنم؟

Do whatever you like

هر کاری دوست داری انجام بده

Do you have a minute?

یه دقیقه وقت داری؟

Do you look your age?

به سنت میخوری؟

This will do for now

برای الان کافیه

A thousand yen will do

هزار یِن کافیه

Where do you have pain?

کجات درد میکنه؟

Do you feel like eating?

مایلی یه چیزی بخوریم؟

Do you have a pen on you?

خودکار داری همرات؟

Who do you think you are?

فکر میکنی کی هستی؟

Do you think I'm to blame?

فکر میکنی من مقصرم؟

What do you like about her?

از چی اون خوشت میاد؟پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید