آموزش شنیداری انگلیسی متوسطه مکالمه یازدهمA: "Do you drink much?" B: "Depending on what you consider a lot." A: "How frequently do you drink?" B: "Couple times a week. How about you?" A: "Only when I go out. I'm not a big drinker." B: "How much can you drink?" A: "I usually only have 2 beers." B: "You're a light weight." A: "How much can you drink?" B: "I'm usually drinking all night long. At least 10 drinks." A: "Don't you spend a lot of money then?" B: "No. We usually go to places that have specials. Dante's over on the Ave has $5.00 pitchers on Mondays. So for ten, fifteen bucks, I can get a lot of drinks." A: "That's true." B: "If you don't like beer, have you tried mixed drinks? Some of them are pretty good." A: "I like beer, it's just that I get a headache when I drink more than 3." B: "You just have to build up a tolerance. I used to be like that. But your body gets used to it." A: "It'll take awhile, but I'm working on it." B: "Hey let's go out tomorrow night. The Ram Bar and Grill is having a special on pitchers." A: "Aright."

A: زیاد (مشـروبات الکـلی) میخوری؟
B: بستگی داره به چی بگی زیاد 
A: چند وقت یه بار می‌نوشی؟ 
B: دو/چند بار تو هفته. تو چطور؟
A: فقط وقتایی که میرم بیرون. مشروب خور قهاری نیستم. 
B: چقدر میتونی بخوری؟
A: معمولاً دو تا آبجو میخورم.
B: زود مسـت میشی 
A: تو چقدر میتونی بخوری؟
B: من معمولاً کل شب میخورم. حداقل 10 تا نوشیدنی. 
A: اونوقت زیاد پول خرج نمیکنی؟ 
B: نه. معمولا جاهایی میریم که فروش ویژه داره. Dante که اونجا تو خیابونه  تُنگ های 5 دلاری داره. میتونم یه عالمه نوشیدنی بخرم.
A: درسته. 
B: اگه تو هم آبجو دوس نداری، نوشیدنیهای ترکیبی رو امتحان کن. بعضیاشون خیلی خوبن.
A: من آبجو دوست دارم. بخاطر همینه که وقتی بیشتر از 3 تا میخورم سردرد میگیرم.
B: باید آستانه تحملت رو ببری بالاتر. منم قبلا اینجوری بودم. ولی بدنت بهش عادت میکنه.
A: یه مدت امتحان میکنم، اما روش کار نمیکنم.
B: بیا فردا شب بریم بیرون. Ram Bar and Grill  تُنگهای فروش ویژه داره.  
A: باشه  پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید