آموزش شنیداری انگلیسی متوسطه مکالمه چهارمA: "Hi. What's your name?" B: "My name is Jung Min. What's your name?" A: "My name is Jessica. It's nice to meet you." B: "Yes. It's nice to meet you too. Are you a new student too?" A: "No. I'm a sophomore. I take it you are a new student?" B: "Yeah. It's pretty exciting to be here." A: "Have fun while it lasts. The excitement wears off real quick. Especially after you see how much homework you get. Where are you from?" B: "I'm from Korea. My parents wanted me to go to an American university, so I came here." A: "I have never been to Korea. I've been to Japan before, but never Korea." B: "Why were you in Japan?" A: "My father thought it would be a good experience to take a vacation to a different country. He's so into learning about different cultures." B: "That's pretty cool." A: "I thought it would have been more fun if I went without my parents." B: "Well, if you ever want to visit Korea, I would be happy to show you around." A: "Thanks for the offer. I'll keep that in mind. Oh, the professor is coming. We'll talk more after class." B: "Ok."

A: سلام، اسمت چیه؟
B: اسمم یوآن مین ئه (است). اسم تو چیه؟
A: اسم من جسیکاس. از آشنایی باهات خوشوقتم.
B: بله، منم از آشنایی باهات خوشوقتم. تو هم شاگرد جدیدی؟
A: نه. من سال دومی هستم.  فکر کنم تو شاگرد جدید باشی.
B: آره، اینجا بودن خیلی هیجان انگیزه.
A: تا وقتی که هست حالشو ببر. هیجان زود از بین میره. مخصوصاً بعد از اینکه میبینی چقدر تکلیف داری. اهل کجایی؟
B: اهل کره. والدینم میخواستن که دانشگاه آمریکایی برم، برای همین اومدم اینجا.
A: من هیچوقت تاحالا کره نرفتم، ژاپن رفتم اما کره نه. 
B: چرا رفتی ژاپن؟
A: پدرم فکر میکرد تجربه ی خوبی باشه که یه سفر به یه کشور متفاوت بریم. پدرم خیلی  علاقه داره که درمورد فرهنگهای متفاوت چیز یاد بگیره.
B: فوق العادس
A: فکر کنم اگه بدون والدینم می‌رفتم بیشتر بهم خوش میگذشت.
B: اگه یه موقع خواستی کره رو ببینی، خوشحال میشم که دور و اطراف کره رو بهت نشون بدم.
A: ممنون بابت این پیشنهاد. یادم می مونه. استاد داره می‌آید، بعد از کلاس بیشتر در موردش حرف میزنیم.
B: باشهپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید