آموزش شنیداری انگلیسی متوسطه مکالمه هشتمA: "Hi Mark." B: "Oh, hi Stacy." A: "How was your summer vacation?" B: "I worked over the summer at a restaurant. Have to make tuition money right? What did you do?" A: "I took summer school. I withdrew from two of my classes last year so I wanted to make them up." B: "So are you officially a junior now?" A: "Yeah. And I have 5 credits to spare. I only needed to take 10 credits over the summer, but I took 15 because the price was the same." B: "That makes sense. So where is Nicole?" A: "She dropped out of school completely." B: "Really? Why?" A: "She worked at a startup company as an intern and since the business did well, they asked her if she wanted to work full time." B: "Wow. She's so lucky. She doesn't have a degree and she already has a job." A: "It sounds good now, but I'm traditional. I want the degree, so I wouldn't have accepted the offer." B: "Do you know how much they are paying her?" A: "I don't know. But I bet it must have been a good offer, or she wouldn't have accepted it."

A: سلام مارک!
B: ا ِ سلام استیسی!
A: تعطیلات تابستونت چطور بود؟
B: تابستون تو یه رستوران کار میکردم. باید پول شهریه رو در می آورد، خب. تو چه کار کردی؟
A: من ترم تابستونی گرفتم. پارسال دو تا از کلاس هام رو حذف کرده بودم بخاطر همین می خواستم جبرانشون کنم. 
B: پس الان رسماً سال سومی هستی؟
A: آره، 5 واحد اضافه دارم. فقط باید 10 واحد تو طول تابستون میگرفتم اما 15 تا گرفتم چون هزینه ش یکی بود. 
B: متوجه شدم. نیکول کجاست؟
A: کاملا مدرسه رو گذاشت کنار.
B: واقعاً؟ چرا؟
A: تو یه شرکت تازه تاسیس کارآموز بود و بخاطر اینکه کار خوب پیش رفت ازش درخواست کردن تا ببینین میتونه تمام وقت کار کنه یا نه.
B: خیلی خوش شانسه. هنوز مدرک نگرفته کارش رو هم داره.
A: خوب بنظر میرسه ولی من سُنتی ام. من مدرک میخوام، برای همین (اگه جای او بودم) این پیشنهاد رو قبول نمیکرد.
B: میدونی چقدر بهش (حقوق) میدن؟
A: نمیدونم ولی شرط میبندم پیشنهاد خوبی بوده اگرنه قبولش نمیکرد.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید