آموزش زبان انگلیسی

صفات و انواع آن


صفات و انواع آن
 
 
 صفات و انواع آن
 
 
 
صفات راجب اسامی و ضمایر فاعلی اطلاعات و توضیح میدهند
برای مثال؛
The gray dog barked.("توضیح میدهد اسم "سگgreyصفت) 
 
بعضی صفات اطلاعات دقیق و حقیقی را در مورد اسم به ما میدهند (سن=ag )
 
خبر خوب این است که حالت یک صفت عوض نمیشود،مهم نیست که اگر اسمی که تغییرش میدهیم مرد باشد یا زن،مفرد یا
 
جمع،موضوع و یا جسم.
 
(سایز=size،رنگ=color)که صفات حقیقی=fact adjectives نامگذاری میشوند،بعضی صفات نشان میدهند که یک فرد
 
راجب فرد دیگری یا جسمی یا هرموجود دیگری چه تفکر و تجسمی در ذهن خود
 
دارد،زیبا=beautiful,ترسناک=horridدلپسند=nice،و...
 
که به این دسته از صفات،صفات نظری =opinion adjectivesگفته می شود.


اگر شما سوالاتی بپرسید باwich,whose,what kind,یاhow many,شما به صفتی که توانایی پاسخگویی به این سوالات رو
 
داشته باشه نیاز دارید،
 
در زبان انگلیسی صفات مختلفی وجود داره
1)­ شمارشی: six, one hundred and one 
2)­ کمی: more, all, some, half, more than enough 
3)-کیفی: colour, size, smell etc. 
4)­ ملکی: my, his, their, your 
5)­ استفهامی: which, whose, what 
6)­ اشاره: this, that, those, theseپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید