آموزش زبان انگلیسی از طریق اخبار سطح پیشرفته


دوره آموزشی یادگیری اخبار انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته  

در این دوره ما مجموعه ای کامل از خبرهای مفید در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، آموزشی ، علمی ، سلامت ، محیط زیست ، جنگ و درگیری ، توریسم و چندین مورد موضوعات مختلف را در سه سطح مبتدی ، پیش متوسط و متوسط به بالا بررسی کرده ایم : 


هر کدام از این مجموعه ها شامل 50 جلسه آموزشی به همراه فایلهای تمرینی + اصل خبر می باشد. ویژگی های دوره آموزشی اخبار انگلیسی  :


بررسی نکات گرامری از صفر تا سطح پیشرفته 

آموزش تلفظ دقیق و تصحیح اشتباهات در تلفظ 

بررسی لغات در لهجه اِمریکن و بریتیش 

شرح اصطلاحات رایج و کالوکیشنها

مثالهای بیشتر برای ثبتِ کاربرد لغات