The در شرایط مختلف چگونه تلفظ میشود ؟


تلفظ The در انگلیسی بستگی به کلمه ی بعدی خود دارد که صدادار باشد یا نباشد با توجه به کلمه ی بعدی ما به راحتی میتوانیم که چگونه کلمه را تلفظ کنیم  اگر کلمه ی بعد از The اولین حرفش صدادار باشد طبق جدول تلفظ صورت میگیرد  :

 

حرف صدادارنوشتاریتلفظ گفتاری
Athe applethee apple
Ethe eggthee egg
Ithe ice-creamthee ice-cream
Othe orangethee orange
Uthe ugli fruitthee ugli fruit

 

در تلفظ اون چیزی که مهمه گفتاره نه اون چیزی که نوشته میشه بنابراین صدا مهمه نه اون متنی که ما برای رایتینگ ازش استفاده میکنیم در جدول بالا گفتیم که قبل از حروف صدادار حرف the به صورت کشیده thee خونده میشه ولی این مطلب به گفتار بر میگرده و این نیست که حتما قبل از چند حروف صدا دار این مطلب صادق باشه در جدول  زیر به بررسی چند نمونه ی دیگه می پردازیم

 

نوشتاریبه همراهگفتاری به همراه 
the houseحرف بی صدا(h)thuh houseحرف بی صدا
the hourحرف بی صدا (h)thee ourحرف صدادار
the universityحرف صدا دار (u)thuh youniversityحرف بی صدا
the umbrellaحرف صدا دار(u)thee umbrellaحرف صدادار

 

یک نکته ی دیگر در رابطه با حرف تعریف The این است که وقتی ما بخواهیم  بر یک کلمه به صورت خاص تاکید کنیم به صورت Thee استفاده میکنیم  و کاری نداریم که بعدش صدا دار باشه یا نه، به مثال زیر توجه کنید :

 

A: I saw the [thuh] President yesterday.
B: What! The [thee] President of the United States?
A: Yes, exactly.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید