اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش ششم


 

Your mom said you stopped taking piano lessons. What gives?

مامانت گفت که دیگه کلاس پیانو نمیری ، چه اتفاقی افتاده ؟( چی شده ؟ مشکل چیه؟)

You want a rematch because you were sick when you lost? Fair enough.

میخوای دوباره مسابقه بدی چونکه وقتی ببازی مریض میشی ، باهات وافقم.

What's the matter? Cat got your tongue?

موضوع چیه ؟ گربه زبونتو خورده ؟ ( چرا حرف نمیزنی ، موش زبونتو خورده؟ )

It is my pleasure to introduce you to our guests.

مشکلی نیست شمارو به مهمونام معرفی کنم.

There was something I needed to do today but it totally slipped my mind.

یه کاری بود که باید امروز انجامش میدادم ولی پاک یادم رفته.

This is hard for me to say so I'm just going to give it to you straight.

گفتنش برام سخته ، فقط میخوام باهات رو راست باشم.

I know you did it, it's written all over your face.

من میدونم کار تو بوده ، از قیافت میشه فهمید حقیقتو.

I know you want that job. Go for it!

میدونم که اون کارو میخوای ، حوب پس فقط برو و انجامش بده

It's a deal. I will clean the garage if you stop bothering me about it.

با پیشنهادت موافقم ، اگه راجع به این موضوع دیگه ناراحتم نکنی منم گاراژ رو تیز میکنم.

Now that we live so close to one another don't be a stranger.

حالا که نزدیک هم زندگی میکنیم دسترسم باش.

Thanks for having dinner with us. Let's split the bill fifty-fifty.

ممن.نم که شامو با ما خوردید ، حالا بیاید صورت حساب رو نصف نصف حساب کنیم.

That guy is good for nothing.

اونا خیلی آدمای بی ارزشی هستن.

You're telling me, that book was one of the best I've ever read.

باهات موافقم ، اون کتاب یکی از بهترین کتابایی که تا حالا خوندم.

Would you stop bothering me and get a life!

میشه ئست از آزار من برداری ؟ برو یکی دیگه رو اذیت کن.

He said I had won a million dollars and I said don't joke with me!

بهم گفته یه ملیون دلار برنده شدم ، بهش گفتم منو دست ننداز ( جدی باش).پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید