آموزش زبان انگلیسی حامد اسکندری

Anyone, anybody or anything?


 

این سه ضمیر توی انگلیسی کاربرد زیادی دارن و ازشون میشه در سوال و جواب استفاده کرد:

Has anyone got a dictionary?

کسی دیکشنری داره؟

Anybody is welcome to join. There aren’t any rules.

هرکس می تونه عضو بشه. هیچ قانونی نیست.

Can I do anything to help?

آیا می تونم برای کمک کاری کنم؟

I don’t know anybody who speaks Portuguese.

من کسی رو نمیشناسم که پرتغالی صحبت کنه.

نکته1: یادتون باشه ما برای این ضمایر همیشه از فعل مفرد استفاده می کنیم. چرا؟ چون این ضمایر به یک چیز یا یک فرد اشاره دارند.

نکته2: این ضمایر در جملات خبری منفی هم می تونه به کار بیاد. anyone و anybody رو می تونیم به no one به معنای "هیچکس" تغییر بدیم و فعل مثبت استفاده کنیم.

No one went there.

هیچکس اونجا نرفت.

که در این حالت هم از فعل مفرد استفاده میشه.

No one answers.

هیچکس جواب نمیده.

نکته 3: و anything در جملات منفی به nothing تبدیل میشه. مثال:

I have nothing to say.

من هیچ چیز ندارم که بگم.

یا می تونیم بگیم

I don’t have anything to say.

من چیزی ندارم که بگم.

تنها فرقشون اینه که در جمله ی اول فعل مثبت به کار رفته و در جمله دوم فعل منفی. چرا که nothing خودش معنای مفرد رو یدک میکشه و نیازی نیست که از فعل مثبت استفاده کنیم.

تفاوت بین anyone و anybody

این دو ضمیر تفوت چندانی باهم ندارن. فقط anyone از anybody رسمی تره و بیشتر توی نوشته ها ازش استفاده میشه.
پیشنهاد ویژه

رای دهید