آموزش زبان انگلیسی

استفاده صحیح گرامری از point of view


 

از point of view  معمولا برای ارائه نظر یا پیشنهاد استفاده میشه. این اصطلاح مخصوصا در مکالمات انگلیسی کاربرد زیادی داره. به مثال های زیر دقت کنید:

From my point of view, nine-thirty would be better than nine o’clock, as I have to drop the children off at school for nine.

از نظر من ساعت نه و نیم بهتر از ساعت نه هست. چون باید بچه ها رو ساعت نه برسونم مدرسه.

نکته: قبل از point of view  برای ارائه پیشنهاد از حرف اضافه from استفاده میشه.

From an environmental point of view, a hybrid car is better than a petrol or diesel car.

می تونیم این عبارت رو به صورت جمع هم به کار ببریم. مثال:

We all have different points of view on how we should prevent crime.

هر کدوم از ما برای جلوگیری از وقوع جرم نظرات متفاوتی داریم.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید