آموزش زبان انگلیسی

اسم های مرکب – Compound Nouns


 

در انگلیسی اسم های مرکب زیادی هست. مثل فارسی. گلخانه، سیاه دانه، سطل آشغال و ... نمونه هایی از این کلمات هستند. توی زبان انگلیسی کلماتی مرکب هستند که از دو کلمه ی معنی دار دیگه تشکیل شده باشند. یعنی اگه اون دوتا کلمه رو جدا کنیم هر کدومشون معنی خاص خودشون رو می دند. برای مثال:

Policeman

Boyfriend

Water tank

Bed room

کلمات مرکب توی انگلیسی ممکنه به سه شکل نوشته بشن. هیچ قانون خاصی هم نداره.:

شکل اول: کلمات به هم دیگه چسبیدند. مثل:

Policeman, boyfriend

شکل دوم: کلمات با خط فاصله از هم دیگه جدا شدند. مثل:

Dining-table

شکل سوم: کلمات کاملا از هم جدا هستند. مثل:

Fish tank

کلمات مرکب ممکنه از دو تا اسم تشکیل شده باشند. یا حتی از یه اسم و یه صفت. یه نگاهی به این جدول بندازین:

اسم + اسم

bedroom
water tank
motorcycle
printer cartridge

اسم + فعل

rainfall
haircut
train-spotting

اسم + قید

hanger-on
passer-by

فعل + اسم

washing machine
driving license
swimming pool

فعل + قید

lookout
take-off
drawback

صفت + اسم

greenhouse
software
redhead

صفت + فعل

dry-cleaning
public speaking

قید + اسم

onlooker
bystander

قید + فعل

output
overthrow
upturn
input

اشتباهات رایج:

a 'greenhouse = گلخانه
a green 'house = خونه ای که به رنگ سبزه
a 'bluebird = یک نوع پرنده (compound noun)
a blue 'bird = هر پرنده ای که بال و پر آبی داره (adjective and noun)

پس هیچوقت کلمات بالایی رو با هم اشتباه نگیرید.

کلمات مرکب دیگه ای هستند. مثل:

breakdown, outbreak, outcome, cutback, drive-in, drop-out, feedback, flyover, hold-up, hangover, outlay, outlet, inlet, makeup, output, set-back, stand-in, takeaway, walkover.

پایان
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید